Eduterapeutica ADHD dla dzieci 6 do 10 lat, EFE5-8457B Ocena produktu:

od 1970,00 PLN

 • Producent: Ei-System
 • Kategoria: Pozostałe komputery
Eduterapeutica ADHD dla dzieci 6 do 10 lat zestaw Eduterapeutica ADHD gromadzi:
 • 105 ćwiczeń multimedialnych na platformie edukacyjnej www.educhmura.pl,
 • 178 kart pracy do własnego wydruku dostępnych online,
 • 5 kart pracy do scenariuszy zajęć integracyjnych do własnego wydruku dostępnych online,
 • 14 kart pracy do budowania samooceny ucznia do własnego wydruku dostępnych online,
 • poradnik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela w wersji online,
 • szkolenie on-line dla nauczycieli,
Program dedykowany jest do prowadzenia zajęć i terapii z dziećmi, które posiadają:
 • zdiagnozowane ADHD,
 • symptomy zachowań bez diagnozy,
 • wysoką wrażliwość,
 • trudności emocjonalne,
 • problemy w koncentrowaniu się.
Korzyści dla nauczyciela, nauczyciela specjalisty, terapeuty:
 • zaoszczędzisz czas na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy i scenariuszom,
 • bez problemu zwiążesz ćwiczenia do rozwoju i potrzeb dziecka,
 • bezproblemowo zaangażujesz dzieci w zajęcia przychylnymi zadaniami multimedialnymi,
 • zjednoczysz grupę, w której są dzieci z ADHD,
 • zaobserwujesz szybkie efekty terapii.
Korzyści dla dziecka:
 • z łatwością zacznie kontrolować dekoncentrację,
 • rozwinie umiejętność panowania nad emocjami w sytuacjach skomplikowanych,
 • pozna procesy poznawcze używane w procesie uczenia się,
 • z ochotą weźmie udział w zajęciach terapeutycznych, które będą intersujące i przyjemne dla dziecka.

Rośnie ilość zdiagnozowanych dzieci z ADHD!

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) to neurorozwojowe zaburzenia psychiczne z deficytem uwagi oraz brakiem koncentracji uwagi. Objawia się nadpobudliwością, hiperaktywnością, nadpobudliwością ruchową lub impulsywnością. Typowo przed ukończeniem przez dziecko 5. Roku życia można już zauważyć pierwsze symptomy ADHD.

Zaburzenia związane z ADHD diagnozuje się u ok. 6-7% dzieci w wieku wczesnoszkolnym*.

Terapia jest potrzebna

ADHD diagnozowane jest częściej u chłopców objawiając się z reguły porywczością, a także nadruchliwością.w sytuacji dziewczynek pojawiają się zaburzenia uwagi i koncentracji.

Praca z dzieckiem z ADHD dotyczy wszystkich nauczycieli, którzy posiadają dzieci z ADHD w grupie, nie tylko specjalistów/terapeutów

Lekceważenie problemu może w przyszłości wpływać na funkcjonowanie dziecka i przejawiać się np. Trudnościami w szkole, słabszymi wynikami czy odrzuceniem przez rówieśników. Niestosowanie terapii może powodować problemy emocjonalne, obniżenie poczucia własnej wartości i nieprawidłowo utrwalone role w grupie rówieśniczej.

Od czego rozpocząć terapie?

Zajęcia terapeutyczne najlepiej jest wprowadzić od 5. Roku życia dziecka ze względu na neuroplastyczność mózgu.

Terapie dzieci z ADHD należy zacząć od wzmocnienia reakcji hamowania oraz podnoszenia progu frustracji. Kolejnym lub równoległym etapem powinna być praca nad poszerzaniem świadomości w obszarze emocji i regulacji emocji i reakcji. W dodatku w czasie zajęć terapeutycznych należy wzmacniać procesy koncentracji uwagi. Ważnym etapem terapii jest praca nad gotowością dziecka do rezygnacji z własnych przyjemności na rzecz innych osób. Z pewnością należy wprowadzić treningi pamięci bezpośredniej.

Ćwiczenia multimedialne zawarte w Eduterapeutica ADHD skoncentrowane są w 5 obszarach stymulacyjnych:

MODUŁ 1 – HAMOWANIE REAKCJI – ćwiczenia i zadania uczące reakcji hamowania. Od technik zadaniowych do gier, które odraczają gratyfikację celu, z uwzględnieniem systemów żetonowych. Zwykle celem nadrzędnym jest uczenia dziecka czekania, odroczenia swojej reakcji zamiast reakcji na „tu i dzisiaj".

MODUŁ 2 – KONTROLA WŁASNYCH EMOCJI „PANOWANIE NAD SOBĄ" – zadania i gry związane z szeroko pojętą inteligencją emocjonalną. Zadania symulacyjne, bajki, sytuacje społeczne, komiksy społecznych wzmacniające kompetencje dziecka w obszarze identyfikowania emocji, ich funkcji, zachowań zastępczych, technik relaksacji oraz reakcji sytuacyjnych.

MODUŁ 3 – KONCENTRACJA UWAGI MIMO DZIAŁANIA DYSTRAKTORÓW – zadania, ćwiczenia i gry wzmacniające koncentrację uwagi z uwzględnieniem kontrolowanej dekoncentracji, a także przerzutności uwagi.

MODUŁ 4 – GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ NA RZECZ NADRZĘDNEGO CELU – zadania, gry, ćwiczenia do wykorzystania w pracy grupowej, jednostkowej lub z zespołem klasowym. Ich celem jest praca nad egocentryczną postawą dziecka z ADHD z uwzględnieniem takich postaw pożądanych jak empatia i identyfikowanie potrzeb innych. Ponadto zadania, które będą polegały na rezonowaniu neuronów lustrzanych odpowiedzialnych za postawy współpracy.

MODUŁ 5 – PAMIĘĆ OPERACYJNA (AKTYWOWANA „TU" I „teraz) – zadania, ćwiczenia i gry rozwijające pamięć roboczą (bezpośrednią), a także pamięć słuchową i zadaniową. Celem tych zadań jest korelacja ćwiczeniowa w obszarze procesów poznawczych.

Autorka ćwiczeń

MONIKA BEKKER-GOSKA

genialny pedagog, na co dzień pracująca jako terapeuta, z ogromnymi sukcesami w pracy z dziećmi posiadającymi trudności w nauce. Specjalistka z długoletnią praktyką. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, coach, neurodydaktyk. Pracuje w ośrodku rehabilitacyjnym i w prywatnym centrum medycznym z osobami z rozmaitymi rodzajami niepełnosprawności, stanowczo z dziećmi z problemami szkolnymi i emocjonalnymi. W dodatku prowadzi szkolenia dla kadry oświatowej oraz warsztaty dla rodziców. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pozostałe komputery

Najpopularniejsze kategorie

Najpopularniejsze marki