Testy narkotykowe

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Zestaw do poboru próbki Dräger SSK 5000 982,77 zł ZOBACZ towar Dräger SSK 5000 jest używany do pobierania próbek na lub z powierzchni, dla potrzeb wykrycia narkotyków. W sytuacji użytkowania z produktem Dräger DrugTest 5000, próbka jest przenoszona do kasety testowej i poddawana badaniu na potwierdzenie możliwej występowaniu narkotyku na danej powierzchni. W celu wykonania dalszych badań, skategoryzowana próbka może być przechowana i przetransportowana. Badanie powierzchniowe Dräger SSK5000 składa się z naboju z cieczą buforową i zintegrowanego z pokrywką zasobnika do pobrania próbki. Zasobnik wykorzystywany jest do wytarcia powierzchni, a następnie do sprawdzenia obecności narkotyków i ich metabolitów za pomocą systemu Dräger DrugTest5000 i / lub zestawu testowego (próbkowego) Dräger DrugCheck Test Kit. Badanie potwierdzające Substancje skatalogowane z powierzchni i nieznane preparaty, które przenosi się do roztworu buforowego za pomocą SSK5000, można przechować i przetransportować bezpiecznie w pojemniku na próbkę. Dla potrzeb dozowania płynu, pojemnik na próbkę można przerobić na butelkę z zakraplaczem, dzięki specjalnej zatyczce z gwintem. Płyn, który ma być zbadany, można następnie oddzielić i zniżyć jego ilość dla potrzeb kolejnej analizy wykorzystując zakraplacz. Substancje nieznane wykorzystać należy zasobnik SSK5000, by zebrać małe ilości, na przykład, nieznanych substancji granulowanych, przenieść je do roztworu buforowego, a następnie zbadać na zawartość narkotyków i ich metabolitów za pomocą systemu DrugTest 5000.
  • Producent Drager
Dräger DrugTest 5000 15744 zł ZOBACZ Bez pipet, bez kapania, bez czekania: pobranie próbki płynu z jamy ustnej do zastosowania w urządzeniu Dräger DrugTest 5000 jest szczególnie proste i szybkie. Pobraną próbkę można natychmiast przeanalizować i uzyskać precyzyjne wyniki w miejscu badania. Pobieranie próbek i ich analiza w jednym systemie System analizy narkotyków Dräger DrugTest 5000 składa się z elementu do pobierania próbek Dräger DrugTest 5000 Test Kit, a także analizatora Dräger DrugTest 5000. To jest wszystko, czego potrzeba do pierwszej oceny w miejscu zatrzymania. prędkie i proste pobieranie próbek śliny Natychmiastowa gotowość do wykorzystania w razie potrzeby komplet testowy Dräger DrugTest 5000 Test Kit to gotowy do wykorzystania system pobierania próbek. Wystąpiła konieczność zbadania osoby podejrzanej? starczy zdjąć osłonę i przekazać kasetę testową osobie badanej. Higieniczne i bezbolesne: pobieranie próbek bez kontaktu z krwią Badana osoba musi niedługo poruszać naprzemiennie do przodu i do tyłu górną częścią próbnika, pomiędzy policzkiem i dziąsłem do czasu, aż zintegrowany wskaźnik nie zasygnalizuje pobrania wystarczającej ilości próbki. Typowo trwa to krócej niż minutę, a nigdy dłużej aniżeli cztery. Badana osoba zwraca kasetę badającemu — nie dochodzi do kontaktu z próbką śliny. Kolor niebieski oznacza zakończenie pobierania próbki System Dräger DrugTest 5000 samoczynnie wskazuje koniec procesu pobierania próbki: jeżeli pobrano wystarczającą liczba próbki, wskaźnik zmienia kolor na niebieski i zakończy się cykl pobierania próbki. Następnie należy włożyć kasetę testową i zasobnik bezpośrednio do analizatora Dräger DrugTest 5000 w celu wykonania oceny. Inne zalety zestawu Dräger DrugTest 5000 Test Kit - wysoki stopień zgodności z próbkami krwi i granicami wykrywalności obowiązującymi w Niemczech (potwierdzone testem polowym przeprowadzonym przez niemiecką Wyższą Szkołę Policji) - wyjątkowo niska granica wykrywalności THC, głównego składnika aktywnego kannabinoli - klarowne wyświetlanie wyników - higieniczne pobieranie i analiza próbek - wysoki poziom akceptacji użytkowników i badanych osób - łatwa obsługa choćby w rękawiczkach - dostępne przeróżne konfiguracje (w zależności od modelu można jednocześnie wyłapywać kilka przeróżnych substancji) - możliwość użytkowania w temperaturze od 4C do 40C - można przechowywać w oryginalnym opakowaniu bez negatywnych skutków w temperaturze do 30C
  • Producent Drager

 

 

Testy narkotykowe
5 (100%) 1 vote