Szczelinomierze

 

 

Nowości:

Szczelinomierz- wskaźnik rozwarcia rys 233,70 zł ZOBACZ Rysy i pęknięcia w kompozycjach budowlanych są zjawiskiem wyjątkowo powszechnym. Tego typu uszkodzenia występują zarówno w budowach murowych, jak i betonowych (żelbetowych i sprężonych). Wskaźnik rozwarcia rys, umożliwia pomiar zmiany rozwarcia rys w dwóch prostopadłych kierunkach. Urządzenie można ponadto wykorzystywać do pomiaru zmian szerokości dylatacji. Po zainstalowaniu wskaźnika nie tylko wiemy, iż szerokość rysy ulega zmianie,również, co najważniejsze ile ta zmiana wynosi. dzięki temu taki pomiar zezwala na racjonalną ocenę stanu technicznego badanego elementu konstrukcji. Wszystkie części wskaźnika wyprodukowane są ze stali rdzoodpornej co powoduje, iż są całkowicie odpo­rne na oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Urządzenia te mogą zatem być wykorzystywane z powodzeniem jednocześnie w środku, jak i na zewnątrz obiektu. Budowa 1) płytka dolna z podziałką noniusza: poziomą (6), a także pionową (5) 2) płytka górna z podziałką milimetrową: poziomą (7, 8), a także pionową (9) 3,4) otwory na kotwy mocujące 5) pionowa podziałka noniusza 6) pozioma podziałka noniusza 7) pozioma podziałka mm 8) druga pozioma podziałka mm 9) pionowa podziałka mm użycie Wskaźnik umożliwia pomiar szerokości rozwarcia rys w dwóch prostopadłych kierunkach. W pewnym zakresie pomiarowym realne jest ponadto wyznaczenie kąta obrotu między dwoma częściami wskaźnika. Odczyt wartości dodatnich Odczyt wartości dodatnich na skali wskaźnika jest czynnością prostą, która nie powinna sprawiać żadnych trudności. Zasada działania czujnika jest analogiczna do działania suwmiarki. Noniusz umieszczony pod każdą podziałką milimetrową zezwala na odczyt wartości z precyzyjnością do 0,05 milimetra. Wartości całkowite należy odczytywać względem zera znajdującego się po lewej stronie podziałki noniusza. Odczyt wartości ujemnych (po lewej stronie zera) Wartości całkowite odczytuje się względem zera umieszczonego po lewej stronie noniusza (jak dla wartości dodatnich). Ułamkowe części milimetra należy odczytywać względem zera umieszczonego po prawej stronie noniusza Odczyt kąta obrotu Jeżeli wyodrębnionia odczytane z górnej (7) i dolnej (8) podziałki różnią się to oznacza to, że części wskaźnika obróciły się względem siebie. Kąt obrotu (w stopniach) wyodrębnić można z zależności: tg((p)=(G - D)/40 Montaż wskaźnika W zależności od podloża na którym wskaźnik ma zostać zamocowany możliwe są następujące sposoby montażu: A) KLEJENIE - Na adekwatnie trwałym podłożu takim jak beton, cegły, kamień, metal B) MONTAŻ NA KOŁKI - Na podłożu nie zezwalającym na stabilne przyklejenie wskaźnikatakim jak stare cegły, piaskowiec, tynk C) MONTAŻ NA KOŁKI przez dopełniające uchwyty montażowe - gdy wymagane jest przesunięcie punków montażowych Schemat Sposób montażu
Szczelinomierze
5 (100%) 1 vote