Sygnalizatory

 

 

Nowości:

SYGNALIZATOR GAZU (CZUJNIK GAZU) "EURA" GD-05A2 230V/50Hz do gniazdka 76 zł ZOBACZ Sygnalizator gazu GD-05A2 służy do ciągłego monitoringu obecności gazów wybuchowych w otaczającym go powietrzu i wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia takich gazów. Instaluje się go w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo wycieku gazu z instalacji albo maszyn nim zasilanych. Do korzystnego działania nie wymaga żadnych innych dodatkowych maszyn, przewodów zasilających ani baterii. Jest drobny gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Do jego instalacji wystarcza jedno zasilające gniazdo sieciowe ~230V/50Hz. Zastosowano w nim innowacyjny technicznie czujka półprzewodnikowy, a także elektroniczny układ kontrolny, zezwalające na osiągniecie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy stosunkowo niskiej cenie urządzenia. Z chwila przekroczenia ustawionego fabrycznie stężenia gazu <10% LEL*, zostaje włączona sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Rozwiązanie takie zwiększa prawdopodobieństwo uchronienia użytkownika przed ryzykiem zatrucia lub eksplozji wyciekającego gazu. Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym, o słabym zapachu i lżejszy od powietrza. W połączeniu z tlenem w powietrzu kreuje mieszaninę palną i wybuchową. Największe zagrożenie występuje podczas uwolnienia ze zbiornika czy nieszczelności kuchenki gazowej - zapłon może nastąpić od sprzętów znajdujących się powyżej, np. Włącznika oświetlenia. Propan-butan (inaczej LPG) w stanie gazowym, w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od powietrza, posiada się więc najpierw w dolnych partiach pomieszczeń, pozostałe zagrożenia są niezwykle zbliżone. Oto przykładowe wartości dolnych (LEL)* granic wybuchowości niektórych gazów: Gaz LEL* Metan 5,00% Propan 2,10% Butan 1,80% UWAGA Sygnalizatory obecności gazu ze względu na uwarunkowania technologiczne (np. Możliwość okresowych zaników lub zmian napięcia w sieci, awaria urządzenia, itp.) oraz specyfikę pomieszczeń, w których urządzenia te mogą być montowane, nie dają całkowitej pewności wykrycia gazu a wyłącznie znacznie podnoszą prawdopodobieństwo wcześniejszego wykrycia jego niebezpiecznego stężenia. Stąd należy pamiętać, iż urządzenia te należy testować zgodnie z dołączoną instrukcja obsługi oraz dokonywać okresowych przeglądów stanu instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz maszyn, z których może wyciekać gaz.
  • Producent Eura-Tech
Sygnalizator gazu (czujnik gazu) "el home" gd-02a4 230v/50hz z przewodem marki Eura-tech 61 zł ZOBACZ Sygnalizator gazu GD-02A4 służy do ciągłego monitoringu występowaniu gazów wybuchowych w otaczającym go powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia takich gazów. Instaluje się go w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo wycieku gazu z instalacji lub maszyn nim zasilanych. Do poprawnego działania nie wymaga żadnych innych dodatkowych maszyn, przewodów zasilających ani baterii. Jest znikomy gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Zastosowano w nim innowacyjny technologicznie sensor półprzewodnikowy, a także elektroniczny układ kontrolny, zezwalające na osiągniecie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy stosunkowo niskiej cenie urządzenia. Z chwilą przekroczenia ustawionego fabrycznie stężenia gazu <25% z LEL*, zostaje włączona sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Rozwiązanie takie powiększa prawdopodobieństwo uchronienia użytkownika przed ryzykiem zatrucia lub eksplozji wyciekającego gazu. Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym, o słabym zapachu i lżejszy od powietrza. W połączeniu z tlenem w powietrzu generuje mieszaninę palną i wybuchową. Największe zagrożenie występuje podczas uwolnienia ze zbiornika czy nieszczelności kuchenki gazowej - zapłon może nastąpić od urządzeń znajdujących się powyżej, np. Włącznika oświetlenia. Propan-butan (inaczej LPG) w stanie gazowym, w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od powietrza, posiada się więc najpierw w dolnych partiach pomieszczeń, pozostałe zagrożenia są nad wyraz zbliżone. Przykładowe wartości dolnych (LEL)* granic wybuchowości niektórych gazów: Gaz LEL* Metan 5,00% Propan 2,10% Butan 1,80% *LEL (Lower Explosive Limit) - dolna granica wybuchowości gazów
  • Producent Eura-Tech
Sygnalizator czadu (czujnik czadu) "eura" cd-28a2 z lcd bateryjny marki Eura-tech 128 zł ZOBACZ czujnik czadu Eura CD-28A2 służy do ciągłego monitorowania występowaniu tlenku węgla w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu bezpiecznego stężenia tego gazu. detektor tlenku węgla Eura CD-28A2 jest nieduży gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Użyto w nim nowoczesny technologicznie sensor elektrochemiczny, a także elektroniczny układ sterujący, pozwalające na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy niewielkim poborze prądu. Po wykryciu niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu urządzenie tworzy alarm akustyczny i optyczny, a także wyświetla stężenie na ekranie LCD. Urządzenie posiada przycisk testu/restartu, sygnalizację zużycia baterii i sygnalizację uszkodzenia sensora. Do prawidłowego działania nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń i przewodów zasilających za wyjątkiem trzech baterii zasilających 1,5V DC. czujnik czadu instaluje się na wysokości głowy (np. Wysokość konstrukcji w sypialni to ok. 0,7 m, a w salonie 1,5 m od podłogi) w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się tlenku węgla . UWAGA! detektor czadu Eura CD-28A2 posiada pozytywną Opinię techniczną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB nr OT-0009/2015) na temat przydatności urządzenia do wykorzystywania w ochronie przeciwpożarowej. ponadto każdy egzemplarz czujnika czadu Eura CD-28A2 został indywidualnie przetestowany w polskim laboratorium, w specjalnej komorze pod kątem zadziałania alarmu optycznego i akustycznego, wywołanego obecnością tlenku węgla w atmosferze. Alarm został uaktywniony w czasie poniżej 3 minut przy stężeniu pomiarowym równym 300 p.p.m. (liczba cząsteczek tlenku węgla w 1 milionie cząsteczek powietrza). sprawdź jak badamy czujniki czadu i jak poprawnie je montować:
  • Producent Eura-Tech
Sygnalizator gazu (czujnik gazu) "eura" gd-00a2 230v/50hz z przewodem marki Eura-tech 76 zł ZOBACZ Sygnalizator gazu GD-00A2 służy do ciągłego monitoringu występowaniu gazów wybuchowych w otaczającym go powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia takich gazów. Instaluje się go w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo wycieku gazu z instalacji albo sprzętów nim zasilanych. Do korzystnego działania nie wymaga żadnych innych dodatkowych urządzeń, przewodów zasilających ani baterii. Jest znikomy gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Do jego instalacji wystarcza jedno zasilające gniazdo sieciowe ~230V/50Hz. Wykorzystano w nim zaawansowany technicznie detektor półprzewodnikowy i elektroniczny układ kontrolny, zezwalające na osiągniecie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy stosunkowo niskiej cenie urządzenia. Z chwilą przekroczenia ustawionego fabrycznie stężenia gazu < 10% LEL*, zostaje włączona sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Rozwiązanie takie zwiększa prawdopodobieństwo uchronienia użytkownika przed ryzykiem zatrucia lub eksplozji wyciekającego gazu. Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym, o słabym zapachu i lżejszy od powietrza. W połączeniu z tlenem w powietrzu generuje mieszaninę palną i wybuchową. Największe zagrożenie występuje podczas uwolnienia ze zbiornika czy nieszczelności kuchenki gazowej - zapłon może nastąpić od sprzętów znajdujących się powyżej, np. Włącznika oświetlenia. Propan-butan (inaczej LPG) w stanie gazowym, w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od powietrza, zawiera się więc najpierw w dolnych partiach pomieszczeń, pozostałe zagrożenia są wyjątkowo zbliżone.*LEL (Lower Explosive Limit) - dolna granica wybuchowości gazów Przykładowe wartości dolnych (LEL)* granic wybuchowości niektórych gazów: Gaz LEL* Metan 5,00% Propan 2,10% Butan 1,80% UWAGA: Sygnalizatory występowaniu gazu ze względu na uwarunkowania techniczne (np. Możliwość okresowych zaników albo zmian napięcia w sieci, awaria urządzenia, itp.) oraz specyfikę pomieszczeń, w których urządzenia te mogą być montowane, nie dają całkowitej pewności wykrycia gazu a wyłącznie pokaźnie podnoszą prawdopodobieństwo wcześniejszego wykrycia jego niebezpiecznego stężenia. Stąd należy pamiętać, iż urządzenia te należy testować zgodnie z dołączoną instrukcja obsługi oraz dokonywać okresowych przeglądów stanu instalacji wentylacyjnych i kominowych i maszyn, z których może wyciekać gaz.
  • Producent Eura-Tech
Eura-tech Sygnalizator czadu (czujnik czadu) "eura" cd-29a2 bateryjny 123,98 zł ZOBACZ detektor czadu Eura CD-29A2 służy do ciągłego monitorowania występowaniu tlenku węgla w powietrzu i wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu. Do korzystnego działania sygnalizator czadu nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, przewodów zasilających za wyjątkiem trzech baterii zasilających 1,5V DC. Jest śladowy gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Użyto w nim zaawansowany technologicznie czujnik elektrochemiczny, a także elektroniczny układ sterujący, zezwalające na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy śladowym poborze prądu. Po wykryciu niebezpiecznego stężenia CO w powietrzu czujka tlenku węgla wytwarza alarm akustyczny i optyczny. detektor czadu instaluje się na wysokości głowy (np. Wysokość konstrukcji w sypialni to ok. 0,7 m, a w salonie 1,5 m od podłogi) w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się tlenku węgla . UWAGA! detektor czadu CD-29A2 posiada pozytywną Opinię techniczną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwoego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB nr OT-0009/2015) na temat przydatności urządzenia do używanie w ochronie przeciwpożarowej. Każdy czujnik czadu modelu CD-29A2 pozostał indywidualnie przetestowany w polskim laboratorium pod kątem zadziałania alarmu optycznego i akustycznego, wywołanego występowaniuą tlenku węgla (czadu) w atmosferze. Alarm pozostał uaktywniony w czasie poniżej 3 minut przy stężeniu pomiarowym równym 300 p.p.m. (liczba cząsteczek tlenku węgla w 1 milionie cząsteczek powietrza). zobacz jak badamy czujniki czadu i jak prawidłowo je montować:
  • Producent Eura-Tech
Sygnalizatory
5 (100%) 1 vote