Środki czyszczące do opon i felg

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

RRC TIRE&RUBBER czyszczenie opon i gumy 1000ml 15 zł ZOBACZ Tire&Rubber Cleaner to głęboko penetrujący środek zasadowy asygnowany do mycia gum (opony, gumowe dywaniki itp.). Wspaniale doczyszcza opony oraz części gumowe samochodu. Dzięki zaimplementowaniu postępowej, niepowtarzalnej formuły preparat działa natychmiastowo. Separuje cząsteczki brudu, usprawniając ich usunięcie bez szorowania. Pozostawia powierzchnię odtłuszczoną i przygotowaną do aplikacji dressingu. Wspaniale sprawdzi się w parze z RRC Tire Dressing. Środek bezpieczny dla felg oryginalnie lakierowanych. Jak używać: Spryskać wybraną powierzchnię przy pomocy załączonego triggera.Odczekać ok. 1-2 minuty.Zmyć wodą za pomocą myjki ciśnieniowej.W razie zapotrzebowania powtórzyć powyższe czynności.Przy niezwykle mocnych zabrudzeniach wyczyścić mechanicznie szczoteczką.Nie stosować na felgi nielakierowane, chromowane i polerowane.Przeznaczenie: Czyszczenie opon i składników gumowych.Uwagi: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych.Chroń przed słońcem i wysoką temperaturą.Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu.Nie dopuścić do kontaktu z felgami nielakierowanymi, chromowanymi i polerowanymi.Niebezpieczeństwo: powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. precyzyjnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. w sytuacji połknięcia: Wypłukać usta. NIE powodować wymiotów. w przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. w przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić albo wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wykorzystać określone leczenie. w przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można jeusunąć. Kontynuować płukanie. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik eliminować zgodnie z lokalnymi przepisami. posiada: Wodorotlenek sodu, wersenian czterosodowy towar przeznaczonY WYŁĄCZNIE DO wykorzystania fachoweGO. Skład: <5%: niejonowe środki powierzchniowo-czynne; <5%: EDTA i jego sole Środki powierzchniowo czynne użyte w preparacie zostały zaklasyfikowane jako prosto biodegradowalne.
  • Producent RRCUSTOMS

 

 

Środki czyszczące do opon i felg
5 (100%) 1 vote