Rolki paska rozrządu

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Febest Rolka paska chrysler voyager dodge caravan plymouth voyager 2,4 16v 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca / zwrotna paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduChrysler Voyager / Grand Voyager 2,4 16V 1996-2007cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących zamiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, choćby jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą z reguły do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak wielkie spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w efekcie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie użytkowanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z niezbędnym osprzętem wyodrębnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej podmianie paska.szczególnie groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba niezwłocznie polikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wytwarzany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Array
Rolka paska Chrysler Sebring Dodge Avenger 2,4 16V 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca / zwrotna paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduChrysler Sebring 2,4 16V 1996-2006Dodge Avenger 2,4 16V 1996-2000cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą typowo do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak obfite spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w wyniku czego nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie wykorzystywanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany paska rozrządu wraz z niezbędnym osprzętem wyszczególnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej zamianie paska.szczególnie groźne (choć niejednokrotnie lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba momentalnie polikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał wytworzony, pod wpływem oleju tracą bowiem swe parametry. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Array
Rolka paska chrysler neon dodge neon 2,4 marki Febest 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca / zwrotna paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduChrysler Neon 2,4 16V 2004-2005Dodge Neon 2,4 16V 2004-2005cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących podmiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, choćby jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań, a także pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych części prowadzą zwykle do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak pokaźne spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w efekcie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie używanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany paska rozrządu wraz z niezbędnym osprzętem wyszczególnionym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej wymianie paska.niezwykle groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba momentalnie wyeliminować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał wyprodukowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Array
Rolka paska chrysler pt cruiser 2,4 16v marki Febest 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduChrysler PT Cruiser 2,4 16V 2000-2009cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących podmiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, choćby jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań, a także pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą w głównej mierze do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak spore spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,na skutek czego nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie używanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać podmiany paska rozrządu wraz z niezbędnym osprzętem wyznaczonym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej zamianie paska.bardzo groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba bezzwłocznie wyeliminować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wyprodukowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe cechy. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Chrysler
Rolka paska plymouth voyager 2,4 16v marki Febest 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca / zwrotna paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduPlymouth Voyager / Grand Voyager 2,4 16V 1996-2000cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących zamiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą zwykle do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak pokaźne spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w rezultacie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie użytkowanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z niezbędnym osprzętem wyodrębnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej wymianie paska.wyjątkowo groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba bezzwłocznie wyeliminować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wyprodukowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Plymouth
Rolka paska chrysler cirrus 2,4 16v marki Febest 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduChryslerCirrus 2,4 16V DOHC 1995-2000Stratus (Kanada) 2,4 16V DOHC 1995-2000cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą na ogół do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak spore spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w efekcie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie wykorzystywanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać podmiany paska rozrządu wraz z koniecznym osprzętem wyszczególnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej podmianie paska.bardzo groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba momentalnie wyeliminować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał wyprodukowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Chrysler
Rolka paska Plymouth Breeze 2,4 16V 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduPlymouth Breeze 2,4 16V DOHC 1996-2000cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań i pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych części prowadzą na ogół do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak znaczne spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w efekcie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie wykorzystywanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z potrzebnym osprzętem wyróznionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej zamianie paska.istotnie groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba niezwłocznie pousuwać nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został produkowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe parametry. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Plymouth
Rolka paska dodge stratus 2,4 16v marki Febest 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduDodge Stratus 2,4 16V 1995-2006cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań i pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych elementów prowadzą przede wszystkim do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak szerokie spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w wyniku czego nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie używanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z potrzebnym osprzętem wyodrębnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej podmianie paska.bardzo groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba momentalnie pousuwać nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał wykonany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe właściwości. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Dodge
Rolka paska dodge caravan 2,4 16v marki Febest 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca / zwrotna paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduDodge Caravan / Grand Caravan 2,4 16V 1996-2007cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań, a także pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych elementów prowadzą typowo do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak spore spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w konsekwencji nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie użytkowanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany paska rozrządu wraz z potrzebnym osprzętem wyróznionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej wymianie paska.niezwykle groźne (choć niejednokrotnie lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba błyskawicznie zlikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał wytwarzany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe cechy. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Dodge
Febest Rolka paska jeep wrangler 2,4 16v 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca / zwrotna paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduJeep Wrangler 2,4 16V 2003-2006cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących zamiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań, a także pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą z zasady do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak wielkie spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w konsekwencji nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie stosowanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany paska rozrządu wraz z koniecznym osprzętem wskazanym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej podmianie paska.wyjątkowo groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba niezwłocznie usunąć nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wyprodukowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe właściwości. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Jeep
Febest Rolka paska jeep liberty 2,4 16v 89 zł ZOBACZ Rolka odchylająca / zwrotna paska rozrządu (jeśli łożysko nie jest wymienne) silnika do samochoduJeep Liberty 2,4 16V 2002-2005cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, choćby jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań, a także pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych elementów prowadzą typowo do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak wielkie spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w wyniku czego nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie wykorzystywanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać podmiany paska rozrządu wraz z niezbędnym osprzętem wyszczególnionym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej zamianie paska.wyjątkowo groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba błyskawicznie polikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wykonany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent FEBEST
 • Marka pojazdu Jeep

 

 

Rolki paska rozrządu
5 (100%) 1 vote