Pozostałe środki dentystyczne

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 106,99 zł ZOBACZ Książka zatytułowana Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON, powstała z myślą o słuchaczach kierunków stomatologicznych (asystentka i higienistka stomatologiczna). Jednak rozległa wiedza teoretyczna i ergonomiczna autorek, umiejętnie i dostępnie wyłożona w tej publikacji, powoduje, iż ta pozycja może stać się przydatną pomocą wspierającą kształcenie nie tylko na poziomie szkół policealnych, lecz także wyższych.Zagadnienia omówione w kolejnych rozdziałach dotyczą zarówno zasad organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym, przygotowania instrumentarium niezbędnego przy zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii czy protetyki, jak i prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej i ergonomii i zasad aseptyki. To udane połączenie wybranych kwestii z zakresu profilaktyki i leczenia zębów z poręcznymi wskazówkami na temat poprawnego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego stanowi efekt współpracy dwóch autorek, z których jedna jest lekarzem stomatologiem, a druga higienistką stomatologiczną. Obie autorki wykładają w Szkole TEB Edukacja w Krakowie. Prezentowane w książce wiadomości pozostały uzupełnione o fachowe zdjęcia prezentujące istotnie szczegółowo wyposażenie autentycznego gabinetu stomatologicznego. Niewątpliwym atutem publikacji są także przykładowe zadania egzaminacyjne dla asystentek i higienistek stomatologicznych. solidne strony: autorki to lekarz stomatologii i higienistka stomatologiczna, wykładowczynie w szkole policealnej,recenzentem jest lekarze stomatologii,dostępny język adresowany do słuchaczy szkół policealnych,książka ilustrowana mistrzowskimi zdjęciami tworzonymi specjalnie na potrzeby publikacji w gabinecie stomatologicznym,ponad 40 kolorowych i krystalicznych schematów,bibliografia wskazująca na źródła,pytania kontrolne po każdym rozdziale,miejsca na notatki – zezwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,transparentna struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyszczególnione poprzez różnorodne wielkości i odcienie czcionki),ostatni rozdział został zaplanowany jako poradnik egzaminacyjny – zawiera ergonomiczne uwagi dotyczące zachowania w trakcie egzaminu, dobrego sposobu wykonywania zadań, przykłady zadań praktycznych. Spis treści: 9 01. ABC pracy w gabinecie9    Przygotowanie gabinetu oraz stanowiska pracy asystentki i higienistki stomatologicznej11    Przygotowanie gabinetu dla pierwszego i kolejnego pacjenta13    Przygotowanie pacjenta do zabiegu14    innowacyjnanie podczas poszczególnych etapów zabiegu15    Uporządkowanie stanowiska pracy po zabiegu i na koniec dnia19 02. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego20    Strefa niemedyczna21    Strefa medyczna49 03. Aseptyka i antyseptyka49    Podstawowa terminologia54     typy dezynfekcji w zależności od zastosowanej metody57     typy dezynfekcji w zależności od stopnia niszczenia drobnoustrojów57    Preparaty stosowane do dezynfekcji59    Podział sprzętu medycznego na strefy ryzyka (klasyfikacja Spauldinga)60    Wyposażenie stanowiska do dekontaminacji narzędzi61    progresywnanie z narzędziami pokaźnymi i niewiele znaczącymi obrotowymi po ich użyciu69    postępowanie z końcówkami stomatologicznymi po ich użyciu71    Dezynfekcja systemów ssących73    Sterylizacja82    Dokumentacja procesu sterylizacji84    Gospodarka odpadami powstałymi w czasie pracy gabinetu stomatologicznego87    postępowanie w sytuacji zranienia się podczas pracy91 04. Ergonomia i zasady pracy95     Metody pracy przy pacjencie podczas zabiegów stomatologicznych107 05. Diagramy zębowe i numeracja uzębienia125 06. Stomatologia zachowawcza127    Metody diagnostyki próchnicy134    Klasyfikacje ubytków próchnicowych135    rodzaje próchnicy139    Leczenie próchnicy141    Ubytki niepróchnicowego pochodzenia143    Instrumentarium155    Procedury zabiegowe w stomatologii zachowawczej168    Materiały stomatologiczne197 07. Profilaktyka stomatologiczna221    Miejsca podlegające higienie w jamie ustnej233 08. Endodoncja233    Etiologia – przyczyny chorób miazgi236    Objawy chorób miazgi237    Diagnostyka endodontyczna238    Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi239    Instrumentarium endodontyczne246    Opracowanie kanałów246    Metody opracowania kanałów252    Wypełnianie kanałów korzeniowych259    Zabiegi (procedury) endodontyczne269 09. Chirurgia z implantologią285    Instrumentarium chirurgiczne294    Sprzęt chirurgiczny295    Wybrane zabiegi chirurgiczne306    Implantologia317 10. Protetyka stomatologiczna322    Charakterystyka wybranych uzupełnień protetycznych325    Wybrane instrumentarium protetyczne346    Wybrane zabiegi protetyczne w stomatologii366    Zabiegi estetyczne375 11. Ortodoncja377    Etiologia wad zgryzu378    Diagnostyka ortodontyczna380    Klasyfikacje wad ortodontycznych387    Instrumentarium ortodontyczne389    rodzaje aparatów ortodontycznych391    Etapy zabiegu związane z przyjęciem pacjenta w celu wykonania aparatu ortodontycznego ruchomego397    Etapy zabiegu zakładania aparatu tałego401    Profilaktyka wad zgryzu405 12. Periodontologia405    Etiologia periodontopatii410    Jednostki chorobowe – podział chorób przyzębia412    Instrumentarium periodontologiczne415    Zabiegi w periodontologii429 13. Rentgenodiagnostyka stomatologiczna430    Uruchomienie pracowni rentgenowskiej – warunki lokalowe431    Ochrona radiologiczna434     Metody radiodiagnostyki stomatologicznej435    typy zdjęć rentgenowskich439    Przygotowanie pacjenta do wykonania zdjęcia RTG443 14. Poradnik egzaminacyjny443    Ogólne wytyczne do egzaminu zawodowego poręcznego445    Przystąpienie do wykonania zadania
Język angielski w branży stomatologicznej 69,99 zł ZOBACZ Język angielski zawodowy w branży stomatologicznej to kolejna książka do nauki języka obcego zawodowego opublikowana poprzez Wydawnictwo Centrum Rozwoju Edukacji EDICON. Tym razem autorka, w oparciu o swoje bogate doświadczenie i leksykalną wiedzę, przygotowała komplet tekstów i ćwiczeń opartych na terminologii obowiązującej w branży stomatologicznej.Publikacja jest przeznaczona technikom, asystentkom i higienistkom dentystycznym, a jej poziom uwzględnia różnorodny stopień nowoczesnia językowego. Bogata tematyka i przemyślane ćwiczenia pozwolą potencjalnym odbiorcom swobodnie formułować wypowiedzi z zakresu m.in. Budowy i typów zębów, narzędzi dentystycznych, leczenia kanałowego, technice CAD/CAM, a także w trakcie poszukiwania pracy w branży czy uczestniczenia w konferencjach stomatologicznych.Podobnie jak w sytuacji Języka angielskiego zawodowego dla masażystów, też ta publikacja mieści materiał sprzyjający ćwiczeniu wymowy i rozumienia ze słuchu (zamieszczony na płycie CD), a także ponownemu przyswojeniu kwestii gramatycznych. Krystaliczna szata graficzna, polecenia formułowane w języku angielskim i polskim, a także wyróżnienie istotnych danych w ramce, pozwolą każdemu odbiorcy szybko zorientować się w zawartości poszczególnych rozdziałów.mocne strony autorka jest absolwentką filologii angielskiej, lektorką języka angielskiego na wszystkich poziomach innowacyjnia, współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz wydawnictwami językowymi;książka uwzględnia różnorodne poziomy językowego progresywnia,bogaty pakiet tematów branżowych (m.in. W gabinecie stomatologicznym, wizyta u dentysty, anatomia zębów, wybrane zabiegi dentystyczne, profilaktyka stomatologiczna, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi dentystycznych, ortodoncja, poszukiwanie pracy w branży stomatologicznej, konferencje stomatologiczne) tekstów, a także ćwiczeń (wraz z kluczem rozwiązań);wszystkie teksty zostały wzbogacone o słowniczek terminów koniecznych do ich zrozumienia,dodatek do książki w postaci płyty CD, na której zamieszczono teksty i dialogi czytane poprzez lektorów posługujących się odmiennymi akcentami – sprzyja szlifowaniu dobrej wymowy i rozumienia ze słuchu,dodatkowy rozdział omawiający podstawowe zagadnienia z zakresu angielskiej gramatyki,dodatkowe informacje wskazane w ramce. Spis treści: 8 Unit 1: The dental team 14 Unit 2: Dental hygienists 22 Unit 3: Dental assistants 30 Unit 4: Dental appointment 38 Unit 5: The oral cavity 44 Unit 6: Tooth anatomy 50 Unit 7: Types of teeth 56 Unit 8: Tooth numbering 62 Unit 9: The dental surgery 68 Unit 10: The dental unit 74 Unit 11: Dental instruments 82 Unit 12: Dental fillings 90 Unit 13: Chair-side assisting 98 Unit 14: Root canal treatment (RCT) 106 Unit 15: Wisdom teeth 114 Unit 16: Oral health and nutrition 120 Unit 17: Choosing the right toothbrush 128 Unit 18: Toothache 136 Unit 19: Teeth whitening 142 Unit 20: Workplace hazards 150 Unit 21: Disinfection and sterilisation of dental instruments 156 Unit 22: Looking for a job 162 Unit 23: Dental technician 168 Unit 24: Dentures 174 Unit 25: CAD / CAM 182 Unit 26: Orthodontics 188 Unit 27: Orthodontic diagnosis and treatment planning 194 Unit 28: A day in an orthodontist’s life 200 Unit 29: Dental holidays 206 Unit 30: At a trade show 214 Polish up on your grammar! 254 Transcripts
Periodonotologiczna terapia regeneracyjna 148,99 zł ZOBACZ Profesor Anton Sculean wraz z zespołem wybitnych specjalistów pokazuje metodykę postępowania klinicznego w terapii regeneracyjnej przyzębia. Dokonuje przeglądu technik i tworzyw, analizuje prognozy i czynniki ryzyka, przyczyny komplikacji i świeże trendy w tej dziedzinie leczenia. Ta książka to potrzebne kompendium wiedzy w codziennej praktyce stomatologicznej. SPIS TREŚCI Wstęp 1 Wstęp 12 Antomia przyzębia 53 Gojenie rany i regeneracja przyzębia 254 Sterowana regeneracja tkanek: koncepcja biologiczna i użycie kliniczne w ubytkach śródkostnych 475 Sterowana regeneracja tkanek: użycie w furkacjach 576 Biologia preparatu Emdogain 697 wykorzystanie białek matrycy szkliwa w ubytkach śródkostnych: leczenie regeneracyjne oparte na biologii 898 wykorzystanie białek matrycy szkliwa w ubytkach furkacji 1039 Leczenie recesji dziąsłowych z wykorzystaniem sterowanej regeneracji tkanek albo preparatu Emdogain 11910 Rola tworzyw wszczepowych w regeneracyjnej terapii przyzębia 13511 Procedury skojarzone w regeneracyjnej chirurgii przyzębia 14712 zastosowanie kliniczne i techniki w regeneracyjnej terapii przyzębia 15913 Inżynieria tkanek miękkich: czynniki wzrtostu 19314 nowe metody eksperymentalne w regeneracji tkanek przyzębia 21515 Rokowanie i czynniki ryzyka w regeneracyjnej terapii przyzębia 23116 Projektowanie płata i techniki szycia dla optymalizacji wyników procedur rekonstrukcyjnych 24117 Regeneracja przyzębia: ryzyko powikłań i świeże trendy w chirurgii 25918 Techniki mikrochirurgiczne w regeneracyjnej terapii przyzębia 275
Profilaktyka stomatologiczna 93,99 zł ZOBACZ Po cieszącej się popularnością i podziwm słuchaczy szkół policealnych (i nie tylko) książce pt. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, jej autorki podjęły temat profilaktyki stomatologicznej w nowej publikacji Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON. Marta Szymańska-Sowula i Katarzyna Chmiel powróciły do zagadnienia sygnalizowanego w ramach pierwszego wydawnictwa, omawiając szczegółowo aspekty i zabiegi przeciwdziałania schorzeniom jamy ustnej.Profilaktyka stomatologiczna, podobnie jak poprzednia publikacja autorek, jest przeznaczona typowo słuchaczom kierunku higienistka stomatologiczna, choć może zainteresować ponadto tych, którzy chcą pogłębić wiedzę w tym zakresie.Zagadnienia poruszone w książce obejmują badanie jamy ustnej, z uwzględnieniem metod oceny intensywności próchnicy czy stanu higieny, a także solidne zabiegi profilaktyczne takie jak polishing, skaling, kiretaż, lakowanie, lakierowanie czy wybielanie. Autorki dołożyły starań, aby zawrzeć szczegółowe omówienia każdego zabiegu, koncentrując się nie tylko na jego kolejnych etapach, ale także na wyszczególnioniach, przeciwwskazaniach, narzędziach i materiałach, technikach pracy i zaleceniach pozabiegowych. Zdjęcia produkowane specjalnie na zapotrzebowania książki starannie ilustrują prezentowane zagadnienia. Osobne rozdziały publikacji pozostały poświęcone na przedstawienie zaleceń dla poszczególnych grup pacjentów np. Dzieci, kobiet ciężarnych, palaczy, pacjentów onkologicznych itp. I tematu dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym.solidne strony: autorki to lekarz stomatologii i higienistka stomatologiczna, wykładowczynie w szkole policealnej,recenzentki to doktor nauk medycznych, lekarz dentysta i lekarz stomatologii,dostępny język adresowany do słuchaczy szkół policealnych,książka ilustrowana fachowymi zdjęciami stworzonymi specjalnie na zapotrzebowania publikacji w gabinecie stomatologicznym,książka posiada także rysunki, np. Diagramów uzębienia w ramach tematu dotyczącego wskaźników próchnicy,bibliografia wskazująca na źródła,pytania kontrolne po każdym rozdziale,miejsca na notatki – umożliwiają zapisanie ważnych danych, usprawniają przyswajanie wiedzy;, a także pokaźne dane ujęte w ramki i graficznie wskazane z tekstu głównego,osobny rozdział poświęcony wybranym zabiegom stomatologicznym – opisane wg jednolitego schematu uwzględniającego narzędzia i materiały, wskazania i przeciwwskazania, etapy zabiegu, zalecenia pozabiegowe, a także przykład zapisu w karcie pacjenta. Spis treści: 13 Rozdział 1. Badanie jamy ustnej 14 Badanie podstawowe podmiotowe16 Badanie podstawowe przedmiotowe 16 Badanie zewnątrzustne16 Badanie we wnętrzuustne 19 Etapy progresywnania profilaktyczno-leczniczego 23 Metody oceny intensywności próchnicy. Wskaźniki epidemiologicznepróchnicy 23 Frekwencja próchnicy23 aktywność próchnicy 24 Zębowa intensywność próchnicy24 Powierzchniowa intensywność próchnicy 25 Przyrost próchnicy 26 Wskaźniki próchnicy 29 Szczyty dynamiczności próchnicy 30 Testy ślinowe 33 Ocena stanu higieny. Wskaźniki higieny 33 Wskaźnik fuksynowy38 Wskaźnik nalotu i kamienia OHI (Oral Hygiene Index)wg Greena i Vermilliona42 Wskaźnik płytki w przestrzeniach międzyzębowych API(Approximal Plaque Index) wg Langego45 Wskaźnik retencji płytki nazębnej PL.I. (Plaque Index)wg Silnessa i Loe49 Ocena stanu przyzębia. Wskaźniki periodontologiczne 50 Wskaźnik zapalenia dziąseł GI (Gingival Index wg Loe i Sinessa)53 Wskaźnik indywidualnych potrzeb leczniczych CPITN (CommunityPeriodontal Index of Treatment Needs)57 Wskaźnik aktywności chorób przyzębia PI (Periodontal Index)wg Russella59 Wskaźnik położenia i utraty przyczepu łącznotkankowegowg Hugosona i Jordana59 Wskaźnik furkacji korzeni FI (Furcation Involvement) wg Hampa60 Wskaźnik ruchomości zębów wg Niemieckiego TowarzystwaPeriodontologicznego 60 Pytania kontrolne 63 Rozdział 2. Dokumentacja medyczna 64 Podział dokumentacji medycznej 65 Dokumentacja jednostkowa66 Dokumentacja zbiorcza 66 Dokumenty wewnętrzne67 Dokumentacja poradni stomatologicznej68 Dostęp do dokumentacji medycznej69 Przechowywanie dokumentacji medycznej 71 Pytania kontrolne 73 Rozdział 3. Wybrane zabiegi stomatologiczne 73 Polishing 74 Narzędzia i materiały konieczne do wykonania zabiegu 74 Szczoteczki i gumki profilaktyczne 75 technika pracy podczas polerowania76 Charakterystyka wybranych narzędzi i tworzyw 76 Szczoteczki Astrobrush76 Gumki Pro-Cup77 Gumki Pasteless Prophy77 Pasty oczyszczające i polerskie81 Krążki ścierne82 Paski ścierne84 Kamienie Arkansas85 Kątnice profilaktyczne86 Piaskarki profilaktyczne 87 Skaling zębów – usuwanie złogów nazębnych 87 Skaling ręczny 87 wyodrębnionia i przeciwwskazania do zabiegu87 Charakterystyka narzędzi88 Etapy zabiegu skalingu ręcznego94 Zalecenia pozabiegowe94 Przykładowa karta pacjenta 94 Skaling ultradźwiękowy naddziąsłowy 96 wyznaczonia do zabiegu97 Przeciwwskazania do zabiegu98 Charakterystyka narzędzi101 Etapy zabiegu skalingu ultradźwiękowego naddziąsłowego107 Zalecenia pozabiegowe108 Przykładowa karta pacjenta 109 Piaskowanie zębów 110 wyróznionia do zabiegu111 Przeciwwskazania do wykonania zabiegu112 Charakterystyka narzędzi i tworzyw 112 Piaskarka profilaktyczna115 Charakterystyka piasków profilaktycznych 118 technologia pracy podczas zabiegu piaskowania 118 Ergonomia pracy124 technika pracy z zastosowaniem piaskarki profilaktycznej 132 Etapy zabiegu piaskowania zębów138 Zalecenia pozabiegowe139 Przykładowa karta pacjenta 140 Kiretaż 141 wyróznionia do zabiegu141 Przeciwwskazania do wykonania zabiegu141 Charakterystyka narzędzi i materiałów 141 Kirety149 Sondy periodontologiczne150 pakiet do irygacji kieszonek dziąsłowych151 pakiet do wygładzania korzeni 152 technologia pracy podczas zabiegu kiretażu 152 Ergonomia pracy153 technika badania głębokości szczelin/kieszonek dziąsłowychsondą periodontologiczną156 technika pracy kiretami 159 Etapy zabiegu kiretażu162 Zalecenia pozabiegowe163 Przykładowa karta pacjenta 165 Lakowanie 165 wyszczególnionia do zabiegu166 Przeciwwskazania do zabiegu166 rodzaje laków170 Etapy tradycyjnego zabiegu lakowania przy użyciu materiału rodzaju flow176 Przykładowa karta pacjenta176 Etapy zabiegu lakowania przy użyciu materiału glasjonomerowegow kapsułce181 Przykładowa karta pacjenta182 Lakowanie poszerzone (inwazyjne)182 Lakowanie techniką PRR (ang. Preventive resin restoration)183 Zalecenia dla pacjenta po zabiegu lakowania 183 Zalecenia pozabiegowe183 Zalecenia higieniczne184 Zalecenia dietetyczne 185 Lakierowanie 185 wyodrębnionia do zabiegu186 Przeciwwskazania do zabiegu186 Preparaty używane do lakierowania187 Etapy zabiegu lakierowania zębów189 Zalecenia pozabiegowe190 Przykładowa karta pacjenta 191 Inne metody profilaktyki fluorowej ‒ profilaktyka zbiorowai jednostkowa 191 Profilaktyka endogenna193 Profilaktyka egzogenna (kontaktowa) 194 Charakterystyka wybranych metod fachowej zbiorowej profilaktykiegzogennej (prowadzonej w szkołach i przedszkolach)195 Charakterystyka wybranych metod mistrzowskiej jednostkowej profilaktykiegzogennej (wykonywanych w gabinecie stomatologicznym) 198 Lapisowanie zębów 198 wyznaczonia do zabiegu198 Przeciwwskazania do zabiegu199 Charakterystyka materiałów200 Etapy zabiegu lapisowania202 Zalecenia pozabiegowe203 Przykładowa karta pacjenta 204 Wybielanie zębów 205 Metody wybielania zębów205 wyróznionia do zabiegu205 Przeciwwskazania do zabiegu206 Charakterystyka narzędzi i tworzyw 206 Lampy wybielające207 Lasery207 Żele wybielające212 Preparaty znoszące nadwrażliwość zębów 212 Etapy zabiegu wybielania 212 I wizyta213 II wizyta220 Zalecenia pozabiegowe221 Przykładowa karta pacjenta 222 Domowe wybielanie zębów przy użyciu nakładek 222 I wizyta225 II wizyta226 IIII wizyta227 Przykładowa karta pacjenta 227 we wnętrzukomorowe wybielanie zębów martwych 227 Zalecenia pozabiegowe231 Przykładowa karta pacjenta 232 Szynowanie zębów232 wskazania do zabiegu233 Przeciwwskazania do zabiegu233 Charakterystyka materiałów235 Etapy zabiegu szynowania ligaturą metalową238 Etapy zabiegu szynowania ligaturą z włókna szklanegoalbo poliaramidowego238 Zalecenia pozabiegowe239 Przykładowa karta pacjenta 240 Korekta wysokości zwarciowo-zgryzowej 240 Charakterystyka sprzętu i tworzyw241 Etapy zabiegu 242 Wskazówki dotyczące higieny jamy ustnej 243 Pasty do zębów245 Szczoteczki do zębów245 Metody szczotkowania zębów 245 Metody klasyczne246 Metody wibracyjne 248 Pytania kontrolne 249 Rozdział 4. Zalecenia dla poszczególnych grup pacjentów 249 Przybory do higieny jamy ustnej 249 Szczoteczki do zębów 250 Szczoteczki jednopęczkowe251 Szczoteczki międzyzębowe 253 Wykałaczki253 Nitka dentystyczna256 Stymulator dziąsłowy257 Irygator wodny 258 Skrobaczka do języka 259 Pacjenci z zapaleniem dziąseł (Gingivitis)261 Pacjenci periodontologiczni265 Pacjenci niepełnosprawni267 Palacze269 Dzieci i młodzież 269 Okres niemowlęcy271 Okres żłobkowy i przedszkolny272 Okres szkolny 273 Pacjenci ortodontyczni 278 Higiena u pacjenta z ruchomym aparatem ortodontycznym 281 Pacjenci protetyczni 281 Pacjenci stosowaniający korony i mosty protetyczne282 Stomatopatie protetyczne282 Zasady stosowania ruchomych protez zębowych284 Środki i preparaty mocujące 286 Halitoza 286 Leczenie 288 Kserostomia290 Pacjenci z erozją 291 innowacyjnanie terapeutyczne 294 Kobiety w ciąży 296 Leki a ciąża297 Pasty do zębów298 Znieczulenie w ciąży299 Dieta ciężarnej300 Ptyalizm300 Kobieta ciężarna na fotelu stomatologicznym 303 Pacjenci implantologiczni 305 Badanie pacjenta implantologicznego305 Zabiegi higienizacyjne 307 Pacjenci onkologiczni310 Hipoplazja312 Fluoroza314 Pytania kontrolne 315 Bibliografia316 Spis fotografii319 Spis rysunków320 Spis tabel
biocare regenerująco-wybielający krem do zębów 100 ml marki Swissdent 60,29 zł ZOBACZ SWISSDENT BIOCARE regenerujący i wybielający krem do zębów, 100 mlRównowaga dla twoich zębów i dziąseł.Nowa formuła łączy kryształy hydroksyapatytu o wielkości 4 mikronów z L-argininą, L-karnityną i ekstraktem z roślin Elephantopus mollis. Ta dynamiczna kompozycja substancji remineralizuje powierzchnię zębów, obniża ich wrażliwość i generuje gładką powierzchnię, która jest mniej podatna na przebarwienia. Pasta do zębów jest stosowna nie tylko do kompleksowej codziennej pielęgnacji, lecz także do kuracji po mistrzowskim albo domowym wybielaniu zębów albo w sytuacji nadwrażliwości zębów. Ekstrakt z korzenia rośliny Spilanthes Calva DC ma niezwykle silny naturalny antybakteryjny efekt, który redukuje wytwarzanie się płytki nazębnej. Połączenie ekstraktu z liści rozmarynu, liści guawy wraz z wyciągiem z nasion Terminalia bellirica i granatu działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Alfa-hydroksykwasy (kwas jabłkowy i cytrynowy) razem z kwasem hialuronowym i wysoce uwielbianym wyciągiem z Gotu Cola* działa jak detoks dziąseł i błony śluzowej.* Gotu Cola jest jedną z najważniejszych roślin leczniczych i już od wieków jest stosowana w medycynie azjatyckiej. Pochodzi z tropikalnych obszarów Azji i jest szeroko rozpowszechniona w Chinach, Indiach, Sri Lance, Malezji i na Jawie.Ingredients: Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, Potassium Nitrate, Tricalcium Phosphate, Calcium Carbonate, Lauryl Glucoside, Mentha Piperita Oil, Tetrapotassium Pyrophosphate, Potassium Acesulfame, Disodium Cocoyl Glutamate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crossopolymer, Xynthan Gum, Papain, Xylitol, Carnitine, Arginine, CI 77947, Potassium Hydroxide, Gaultheria Procumbens Leaf Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Limonene, Citric Acid, Polyaminopropyl Biguanide, Malic Acid, Sodium Hyalauronate, Tocopheryl Acetate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Elephantopus Mollis Leaf Extract, Lupinus Albus Seed Extract, Psidium Guajava Leaf Extract, Terminalia Bellerica Fruit Extract, Spilanthes Acmella Flower Extract, Maltodextrin, Centella Asiatica Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract.Kod: 19085...
  • Producent Swissdent
Odświeżająca pianka do higieny jamy ustnej, 4770001337011 15,69 zł ZOBACZ Odświeżająca pianka do higieny jamy ustnej marki Ecodenta to produkt, który pomaga zachować świeżość w ciągu dnia. Wygodna w użyciu i efektywna pianka zachwyci choćby najmocniej wymagające osoby. Pianka jest przeznaczona do płukania ust w momentach, gdy nie masz możliwości umycia zębów, albo gdy Ci trzeba odświeżenia. Po jej użyciu nie ma potrzeby płukania ust wodą. Naturalne, perfekcyjnie dostosowane komponenty aktywne odświeżają oddech i zapewniają natychmiastowe uczucie czystości. Receptura bez SLS i parabenów. Formuła przychylna dla środowiska. Jakie składniki intensywne zawiera ta pasta? WYCIĄG Z SZAŁWII – wykazuje działanie antyseptyczne i bakteriobójcze. BETAINA – niweluje uczucie suchości w jamie ustnej. OLEJEK MIĘTOWY – długotrwale odświeża oddech i tonizuje jamę ustną. Dlaczego ją polecamy? szybko odświeża jamę ustnąwykazuje działanie antybakteryjnetonizuje jamę ustną Odświeżająca pianka firmy Ecodenta przeznaczona jest do dodatkowej higieny jamy ustnej w ciągu dnia. Sposób wykorzystania: 2 pełnymi naciśnięciami aplikatora wycisnąć do ust piankę, płukać przez 10-20 sekund, a następnie wypluć. Nie wymaga płukania jamy ustnej wodą. Skład INCI: Aqua*, Glycerin*, Ethylhexylglycerin, 1,3-Propanediol, Betaine*, Sodium Pyrophosphate, Aroma (Limonene), Salvia Officinalis Extract*, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, Polysorbate 20, Mentha Arvensis (Mint) Oil*, Sodium Saccharin.
  • Producent Ecodenta
Kariologia współczesna 129,99 zł ZOBACZ Od wydania podręcznika kształt kariologii pod moją redakcją minęło siedem lat. Praca ta cieszyła się uznaniem studentów stomatologii i lekarzy specjalizujących się w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, ponieważ w sposób przystępny pokazujeł trudne zagadnienia z etiologii i patogenezy próchnicy zębów i współczesne poglądy na jej profilaktykę i leczenie. Podobnie jak we wszelkich specjalnościach klinicznych postęp wiedzy w dziedzinie stomatologii zachowawczej następuje niemal codziennie, dlatego napisanie kolejnego podręcznika, który uwzględniałby wszystkie zmiany stało się potrzebą chwili. Publikacja "Kariologia współczesna. Innowacyjnanie kliniczne" została przygotowana poprzez zespół nauczycieli akademickich z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej celem, podobnie jak wcześniejszego Zarysu kariologii, jest dostarczenie studentom i lekarzom ogólnie praktykującym, zrozumiałych wiadomości o próchnicy i postępach w jej zapobieganiu i leczeniu. W rozdziale pt. "Leczenie próchnicy zębów" napisanym poprzez dr. N. Med. Dariusza Borczyka, asystenta w Zakładzie Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu w Manchesterze, istotnie znaczny jest podrozdział pt. "Ocena ryzyka próchnicy". Jak pisze autor, ocena ryzyka próchnicy jest dla lekarza wyzwaniem intelektualnym. Nie ma bowiem unikalnego testu, który bezbłędnie kwalifikowałby pacjenta do właściwej grupy ryzyka. Stąd wniosek, iż każdy pacjent powinien być poddany jednostkowej ocenie i na tej podstawie leczony. Rozpowszechnienie tej choroby w populacji omówiono w rozdziale prof. Dr. Hab. Franciszka Szatko "Socjoepidemiologiczne badania próchnicy zębów". Postępowemu leczeniu w zakresie stomatologii estetycznej poświęcono rozdział "Wybielanie zębów żywych" dr n. Med. Małgorzaty Paul-Stalmaszczyk. Profilaktykę próchnicy wtórnej i jej leczenie uwzględniono w rozdziale "Powikłania leczenia próchnicy zębów". Postęp naukowy jest prędki nie tylko w zakresie diagnostyki i leczenia,też w zakresie narzędzi i tworzyw stomatologicznych. Dlatego w rozdziałach "Narzędzia stomatologiczne" i" Wypełnianie ubytków próchnicowych" zawarliśmy świeże informacje dotyczące współczesnych technik i metod nowoczesnania w trakcie leczenia próchnicy zębów. Zamieszczone na końcu rozdziałów piśmiennictwo ułatwi czytelnikom dostęp do bardziej szczegółowych wiadomości. Duży materiał ilustracyjny rozszerza wartość merytoryczną publikacji i podwyższa błyskotliwość książki.

 

 

Pozostałe środki dentystyczne
5 (100%) 1 vote