Pozostałe kosmetyki samochodowe

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

WD-40 odrdzewiacz wielofunkcyjny spray 450ML 22,24 zł ZOBACZ WD-40 odrdzewiacz wielofunkcyjny spray 450ml + aplikatorRuchoma słomka, której nie zgubiszNajpopularniejszy na świecie i w Polsce preparat wielofunkcyjny. doskonałe atrybuty smarujące, czyszczące i ochronne. Czyści i konserwuje, usuwa skrzypienia i piski, eliminuje wodę, poluzowuje zardzewiałe części, uwalnia zacinające się mechanizmy, zabezpiecza metalowe powierzchnie przed korozją, uruchamia wilgotne silniki. Nie posiada silikonu. Dozownik o podwójnym działaniu:pokaźny strumień: czyści felgi aluminiowe, smaruje i broni ostrza pił, czyści stal nierdzewnąskrupulatny strumień: smaruje i broni zawiasy, uchwyty wiertarek, czyści i broni sekatory PREPARAT DO USUWANIA WODY Skład WD-40 zapewnia nad wyraz silne parametry przywierania do metali. W pełni pokrywa powierzchnie, łącznie z mikroskopijnymi zagłębieniami nawet w obecności wilgoci. WD-40 przenika pod warstwę wilgoci wytwarzając barierę ochronną między wodą i metalami. WD-40 jest izolatorem i usuwa spięcia spowodowane wilgocią. PENETRATOR Niezwykłe właściwości przywierania WD-40 do powierzchni wywołują, iż jest on efektywnym środkiem penetrującym, który pomaga rozluźnić zapieczone połączenia metali. Pozostałe parametry WD-40 gwarantują właściwą pracę mechanicznych części metalowych. ŚRODEK SMARUJĄCY Niezwykłe atrybuty przywierania WD-40 do powierzchni wywołują, że czynniki smarujące są korzystnie rozprowadzone i silnie przywierają do poruszających się elementów. ŚRODEK ANTYKOROZYJNY WD-40 rozprowadza czynniki antykorozyjne na całej powierzchni pokrytego przedmiotu, łącznie z mikroskopijnymi nierównościami. Bariera ochronna WD-40 likwiduje zagrożenie wilgocią i innymi czynnikami korozjotwórczymi. Starannie wysuszają pokrywaną powierzchnię, eliminując mikroskopijne krople, które są niejednokrotnie przyczyną korozji. ŚRODEK CZYSZCZĄCY WD-40 dostaje się pod warstwę brudu, tłuszczów, smarów i olejów, czyszcząc spryskaną powierzchnię. Równocześnie formowana jest bariera antykorozyjna. WD-40 rozpuszcza większość materiałów samoprzylepnych, ułatwiając usuwanie nalepek i innych klejących zabrudzeń.
RRC PLASTICS CONDITIONER odżywienie plastików 1000ml (5903228992407) 39 zł ZOBACZ Plastics Conditioner to nowoczesny preparat do wykończeń specjalnych. Przeznaczony do stosowania mistrzowskiego. Zaprojektowany specjalnie do permanentnego odżywienia twardych plastików zewnętrznych. Wykorzystanie tylko i wyłącznie na zewnątrz auta. Zabezpiecza i odświeża wszelkie wypłowiałe plastikowe części zewnętrzne. Konserwuje części świeże. Sposób wykorzystania: Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych.Odpowiednią ilość preparatu nanieść na suchą powierzchnię za pomocą gąbki albo pędzelka.Nadmiar dotrzeć ręcznikiem z mikrofibry.Pozostawić do pełnego utwardzenia 24h.Przeznaczenie: Zabezpieczenie i odświeżenie zewnętrznych części z tworzyw nienaturalnych.Uwaga: Preparat zostawia trwały efekt.Zaleca się nanosić preparat w niewielkich ilościach na uprzednio oczyszczoną i osuszoną powierzchnię.Nie zaleca się warstwowania produktu.Nie stosować w środku pojazdu.Stosować rękawice ochronne /ubranie ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności albo zawroty głowy. Działa zgubnie na organizmy wodne, powodując długofalowe skutki.bronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.Stosować rękawice ochronne /ubranie ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Uziemić/zbratać pojemnik i sprzęt odbiorczy.Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności uniemożliwiające statycznemu rozładowaniu.Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.precyzyjnie umyć skórę po użyciu.Stosować wyłącznie na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.Unikać uwolnienia do środowiska.w przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć albo z lekarzem.w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.w sytuacji kontaktu ze skórą (albo z włosami): Natychmiast zlikwidować/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.w sytuacji dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić albo wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki luźnego oddychania. W sytuacji złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W sytuacji wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.w sytuacji pożaru: zastosować mgłę wodną/pianę/suchy środek chemiczny lub dwutlenek węgla do gaszenia. Zebrać wyciek. Przechowywać w należycie wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pod zamknięciem.Zawartość/pojemnik eliminować zgodnie z lokalnymi przepisami.gromadzi: Węglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, związki pierścieniowe, <5% n-heksanu. UWAGA produkt NA BENZYNIE MOŻE WCIĄGAĆ BUTELKĘ nie wpływa to na działanie produktu! Aplikacja jest prosta ale należy: Wyczyścić plastiki APC zgodnie ze sztuką, następnie nanosimy na czysty suchy plastik pędzelkiem lub aplikatorkiem P.C. I po chwili usuwamy nadmiar fibrą, delikatnie ale efektywnie zbierając nadmiar. Jeśli zrobimy to starannie plastik zostanie równomiernie odświeżony. P.C. " wysycha" w ciągu 24 h.
  • Producent RRCUSTOMS

 

 

Pozostałe kosmetyki samochodowe
5 (100%) 1 vote