Odżywki i nawozy

Nawóz uniwersalny Azofoska : Pojemność - 10 kg 54,88 zł ZOBACZ Jest uniwersalnym nawozem asygnowanym do nawożenia przedsiewnego jak i pogłównego w uprawach polowych, szklarniowych, pod osłonami i w ogródkach przydomowych. Posiada wszystkie makro- i mikroelementy w zrównoważonych stosunkach, niezbędnych do poprawnego wzrostu i rozwoju roślin. Zawarte w nawozie prosto przyswajalne elementy pokarmowe gwarantują uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości. Azofoska nie gromadzi w swym składzie chlorków, co stanowi o jej uniwersalności, gdyż dużo roślin uprawnych jest wrażliwych na podwyższone stężenie chlorków w podłożu. Dodatkowym atutem Azofoski jest to, iż występuje jednocześnie w postaci pylistej, jak i granulowanej, co sprawia, że można dobrać jej formę w zależności od potrzeb. Sposób wykorzystywania: szczegóły dotyczące sposobu używania są podane na każdym opakowaniu i ulotce w wyjątkowo dostępny sposób. Skład nawozu Azofoska mieści trzy podstawowe makroskładniki w stosunku 1(N): 0,5(P2O5): 1,4(K2O). Poza nielicznymi wyjątkami, rośliny pobierają najwięcej potasu, wykazując jednocześnie najmniejsze zapotrzebowanie na fosfor. Przede wszystkim potrzeby pokarmowe roślin względem azotu stanowią 60-80 % koniecznej dawki potasu. Z punktu widzenia żywienia roślin relacje pomiędzy pierwszoplanowymi makroskładnikami w Azofosce są adekwatne. Względnie wielka zawartość azotu w nawozie powoduje, iż Azofoska jest charakterystycznym nawozem wiosennym. W Azofosce zawarte są wyjątkowo ważne, niejednokrotnie niedoceniane, drugoplanowe komponenty pokarmowe, a mianowicie magnez (MgO) i siarka (S). W ostatnich latach na nowo odkryto magnez, jako składnik, którego obecność w diecie człowieka jest nieraz niewystarczająca co ma szczególne znaczenie w uprawie warzyw i owoców. Siarka jest pierwiastkiem odpowiedzialnym w roślinie między innymi za tworzenie białek. Rośliny poprawnie odżywione siarką zawierają mniej krzywdzących dla człowieka azotanów i azotynów (istotnie ważna w uprawie warzyw i owoców) oraz wykazują mniejszą podatność na choroby i atak szkodników. Nad wyraz znaczne zapotrzebowanie na siarkę wykazują rośliny kapustne, cebula i czosnek. Nawóz ma w swym składzie pakiet sześciu mikroelementów (żelazo, mangan, miedź, cynk, bor i molibden), a to z kolei powoduje, że Azofoska z powodzeniem może być używana także w warunkach braku nawożenia obornikiem. Formy składników pokarmowych O wartości nawozu decydują nie tylko relacje pomiędzy składnikami pokarmowymi, lecz także formy w jakich znajdują się poszczególne pierwiastki. Najważniejszym kryterium jest rozpuszczalność w roztworze glebowym, która decyduje o możliwości pobranie danego składnika przez roślinę. Pokaźna jest na dodatek podatność danego związku na uwstecznianie, czyli przechodzenie w formy nieprzyswajalne dla roślin. W Azofosce wszystkie elementy pokarmowe występują w związkachdostępnych już w niedługim okresie po zastosowaniu. Nawóz mieści azot (podstawowy komponent decydujący o wzroście) w dwóch formach, a mianowicie wolnodziałającej (wiązanej w glebie) i szybkodziałającej (słabiej wiązanej w glebie). Taka formulacja nawozu decyduje o uniwersalności Azofoski i możliwości wykorzystywania przedsiewnego (przedwegetacyjnego), a także pogłównego (po siewie albo sadzeniu roślin). Nawożenie przedwegetacyjne wymaga wymieszania nawozu z glebą. Zabieg taki należy wykonać z dwóch powodów. Po pierwsze żeby uniknąć lotnych strat azotu (wolnodziałająca forma), a po drugie po to, aby równomiernie rozmieścić komponenty pokarmowe w strefie wzrostu systemu korzeniowego rośliny. Pierwiastkiem, który wykazuje nad wyraz słabe zdolności do przemieszczania się w głąb gleby jest fosfor. Pozostawiony na powierzchni gleby słabo przemieszcza się do jej głębszych warstw. W nawożeniu komponent ten powoduje obfite problemy, gdyż związki fosforu prosto ulegają w glebie uwstecznianiu (przechodzą w związki trudno przystępne dla roślin), co powoduje,zastosowanie fosforu poprzez rośliny może być nieduże. W Azofosce fosfor występuje w formie związku o obfitej rozpuszczalności, zaliczanego do szybkodziałających idostępnych dla roślin nośników fosforu. W dodatku jon amonowy (wolnodziałająca postać azotu) zawarty w nawozie rozszerza dostępność dla roślin trudno rozpuszczalnych związków fosforu obecnych w glebie. Znana jest wrażliwość niektórych gatunków na obecność chloru w strefie korzenienia się rośliny. Do wyjątkowo wrażliwych zalicza się rośliny psiankowate (pomidor, papryka, ziemniak), większość krzewów i drzew owocowych, a także cebulę. Wbrew temu co się powszechnie sądzi, problem szkodliwość chloru wynika nie tyle z depresji plonu,jednoczy się z pogorszeniem jakości zbiorów, zwłaszcza zdolności do przechowywania. Pod tym względem Azofoska jest nawozem kompletnie bezpiecznym, ponieważ nie mieści w swym składzie chlorków, a jedynymi źródłami potasu i magnezu są formy siarczanowe. Występowanie w nawozie siarczanów ma jeszcze jedną ważną zaletę. Z Azofoską dostarczamy roślinom siarkę, której niedobory są coraz częściej obserwowane w dodatku w ogrodach. Warto uwydatnić, że rośliny pobierają siarkę w takiej formie jaka obecna jest w Azofosce. Źródłem mikroelementów w nawozie są tzw. Sole technologiczne, czyli związki prosto przyswajalne dla roślin. Azofoska NAWÓZ WE Nawóz NPK (MgO + SO3) 13,6 – 6,4 – 19,1 (4,5 + 23,0) z borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem, cynkiem. Skład nawozu: 13,6% (N) azot całkowity; 5,5% (N) azot azotanowy; 8,1% (N) azot amonowy; 6,4% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 4,2% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 19,1% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 4,5% (MgO) tlenek magnezu całkowity; 23,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity; 0,045% (B) bor całkowity; 0,18% (Cu) miedź całkowita; 0,17% (Fe) żelazo całkowite; 0,27% (Mn) mangan całkowity; 0,04% (Mo) molibden całkowity; 0,045% (Zn) cynk całkowity. Zawartość chlorków (Cl) nie więcej aniżeli 0,4%.
  • Producent Florovit
Odżywki i nawozy
5 (100%) 1 vote