Odżywki i nawozy

Yara Mila Complex - Hydrocomplex 25 kg 12-11-18 74 zł ZOBACZ Yara Mila Complex - Hydrocomlex 25kg Nawóz NPK granulowany, do użytkowania posypowego. Miarą produktywności każdego nawozu są rezultaty jego zastosowaniaw polu, na plantacji. YaraMila™ Complex* pozwala nie tylko uzyskać bezsprzecznie wyższy plon i ulepszoną jego jakość,na dodatek zasadniczo rozszerza ekonomiczne efekty uprawy. YaraMila™ Complex to bezchlorkowy nawóz NPK z łatwo i prędko przyswajalnym azotem saletrzanym i rewelacyjnym, intensywnym fosforem. Formulacja posiada jeszcze potas, magnez i siarkę, a także mikroelementy. Wszystkie składniki są niezwykle należycie rozpuszczalne, a z łatwością i dostępne dla roślin. wyśmienita granulacja rodzaju prill i fakt, iż każda granulka ma skrupulatnie taki sam skład (12-11-18+Mg+S+Mikro), daje gwarancję równomiernego wysiewu, a także trafnego zaopatrzenia wszelkich roślin na polu w konieczne elementy pokarmowe. Efekt działania tych czynników za każdym razem potwierdza, że YaraMila™ to najkorzystniejsza inwestycja, jaką można zafundować swej uprawie. użytkowanIE: YaraMila Complex jest nawozem do przygotowania gleby przed siewem lub sadzeniem roślin oraz do stosowania pogłównego. Użytkowany w uprawach: warzyw gruntowych w polu, warzyw uprawianych pod osłonami w gruncie, wieloletnich upraw sadowniczych (ziarnkowych, pestkowych, jagodowych), jak ponadto do przygotowania podłoża dla upraw roślin dekoratywnych. Jednorazowa dawka w zależności od typu uprawy, systemu nawożenia, a także zasobności gleby: warzywa gruntowe 550 – 900 kg/ha, truskawki 200 – 300 kg/ha, sady ziarnkowe 80 – 100 kg/ha, sady pestkowe 150 – 200 kg/ha, szkółki roślin dekoratywnych 5 kg/100m², trawniki 5 – 6 kg/100m², warzywa pod osłonami 6 – 8 kg/100m² YaraMila Complex w uprawach pod osłonami jest używany pogłównie przeważnie w sytuacji braku systemów umożliwiających podawanie nawozów łącznie z podlewaniem. Przygotowanie substratów torfowych i innych podłoży ogrodniczych – 0,5–2 kg nawozu/1 m3 podłoża.Przygotowanie gleby w szklarni/tunelu – przeciętnie 5–15 kg nawozu /100 m2, rozsypać równomiernie i wymieszać z 20-cm powłoką podłoża.Nawożenie pogłówne – stosować wysiew ręczny w jednorazowych dawkach nie większych aniżeli 2–4 kg/100 m2 w zależności od zasobności gleby i wymagań roślin. Dawki powinny uwzględniać zapotrzebowania pokarmowe uprawianych roślin. Średnie orientacyjne dawki przekazane są poniżej: - warzywa gruntowe 550 – 900 kg/ha - truskawki 200 – 300 kg/ha - sady ziarnkowe 80 – 100 kg/ha - sady pestkowe 150 – 200 kg/ha - szkółki roślin ozdobnych 5 kg /100m² - trawniki 5 – 6 kg/100m² - warzywa pod osłonami 6 – 8 kg/100m²
  • Producent Yara
Wapno Nordkalk AtriGran 500kg CaO 50% reaktywność 99% cena z tonę 500 zł ZOBACZ AtriGran, najnowszy towar marki Nordkalk, to progresywny i w pełni naturalny nawóz wapienny w formie granulatu. Stanowi odpowiedź na potrzeby innowacyjnego rolnictwa, które kładzie nacisk na stabilny rozwój. Termin używania: Najlepiej stosować AtriGran Nordkalk w uprawie roślin jednorocznych przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny Wapno powinno być równomiernie rozsiane po polu i dokładnie wymieszane z glebą. Realne i bezpieczne jest dodatkowo wykorzystanie interwencyjne - pogłównie we wczesnych fazach fazach wegetacji. W uprawach wieloletnich i na użytkach zielonych stosujemy pogłównie, najlepiej późna jesienią. Zalecane Dawki: Wapno najlepiej stosować co 1-2 lata Wielkość dawki zależna jest aktualnego odczynu i rodzaju gleby może wahać się od 200kg do 1500kg na ha. AtriGran to efekt współpracy praktyków, inżynierów i naukowców dbających nie tylko o sprawność produkcji,w głównej mierze o środowisko. Ponieważ w Polsce ponad 70% gleb wykorzystywanych rolniczo to gleby kwaśne lub bardzo kwaśne, wapnowanie staje się bezwzględną koniecznością. AtriGran nadaje się na wszystkie warianty gleb w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie, a dzięki zawartości pierwiastka organicznego zasadniczo wydajność działania wapna. użycie nawozu granulowanego AtriGran nie tylko zapewnia bardziej wielkie plony, ale także wpływa na zachowanie potrzebnej równowagi w środowisku. Dzięki świadomemu wapnowaniu bronimy nasze rzeki, jeziora i lasy. Atrigran to artykuł wykonany z minimalistycznca pochodzącego z młodego, unikatowego w Europie złoża wapna. Porowatość surowca daje ogromną powierzchnię właściwą wapna równą 7,4 m 2 /1g ma bezpośredni wpływ na wysoką reaktywność wynoszącą powyżej 99%. rys. Zdjęcie cząstki surowca do produkcji AtriGran w zwiększeniu pod mikroskopem elektronowym 5 tys. Razy rys. Skład granulometryczny minimalistycznca. rys. Stopień zastosowania potencjału nawozowego głównych makroelementów. zastosowanie AtriGranu skutecznie broni rośliny przed toksycznym działaniem manganu, glinu i metali ciężkich. Poprawia żyzność gleby decydującą o przystępności komponentów pokarmowych, a w konsekwencji o produktywności samego nawożenia. Jego wykorzystywanie ułatwia obieg węgla, azotu i siarki, zapewniając prawidłowe zaopatrzenie roślin w te elementy. Utrzymuje na wysokim poziomie przyswajalność fosforu, potasu, magnezu i większości mikroelementów. nnowacyjny granulat wapienny wzbogacony o pierwiastek ekologiczny poprawiający produktywność działania wapnia. Pozwala to na jego inteligentne, kompleksowe działanie. Wapno optymalizuje warunki środowiska dla rozwoju mikroorganizmówWęglowodany dostarczają energię do zapoczątkowania procesów życiowych flory i fauny glebowejZwiązki biologiczne czynne indukują przebieg procesów fizjologicznych Dzięki zaimplementowaniu AtriGranu ulepsza się skuteczność pracy drobnoustrojów w kształtowaniu żyzności i zdrowotności gleby. aktywniej przebiegają procesy: mineralizacji materii naturalnejudostępniania roślinom pierwiastków odżywczychpowstawania humusu glebowegotworzenia struktury gruzełkowatej glebyograniczania rozwoju patogenówenergiczności enzymów oraz transport części pokarmowychnamnażania i rozszerzania masy mikroorganizmów liczba najważniejszych mikroorganizmów z punktu widzenia roli – bakterii w odczynie obojętnym może być choćby dziesięciokrotnie wyższa niż w nad wyraz kwaśnym. Pierwsze badania z AtriGranem pozostały przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ich celem było określenie wpływu AtriGranu na dynamikę rozwoju wybranych grup drobnoustrojów glebowych oraz zmiany cechy biochemicznych w dwóch wariantach (AtriGran + pozostawiona słoma/ AtriGran bez dodatku słomy). Badania potwierdziły jego wydajność w stosunku do kontroli. Rozszerzyła się liczba mikroorganizmów, a także ich intensywność.
Nawóz uniwersalny Azofoska : Pojemność - 10 kg 54,88 zł ZOBACZ Jest uniwersalnym nawozem asygnowanym do nawożenia przedsiewnego jak i pogłównego w uprawach polowych, szklarniowych, pod osłonami i w ogródkach przydomowych. Posiada wszystkie makro- i mikroelementy w zrównoważonych stosunkach, niezbędnych do poprawnego wzrostu i rozwoju roślin. Zawarte w nawozie prosto przyswajalne elementy pokarmowe gwarantują uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości. Azofoska nie gromadzi w swym składzie chlorków, co stanowi o jej uniwersalności, gdyż dużo roślin uprawnych jest wrażliwych na podwyższone stężenie chlorków w podłożu. Dodatkowym atutem Azofoski jest to, iż występuje jednocześnie w postaci pylistej, jak i granulowanej, co sprawia, że można dobrać jej formę w zależności od potrzeb. Sposób wykorzystywania: szczegóły dotyczące sposobu używania są podane na każdym opakowaniu i ulotce w wyjątkowo dostępny sposób. Skład nawozu Azofoska mieści trzy podstawowe makroskładniki w stosunku 1(N): 0,5(P2O5): 1,4(K2O). Poza nielicznymi wyjątkami, rośliny pobierają najwięcej potasu, wykazując jednocześnie najmniejsze zapotrzebowanie na fosfor. Przede wszystkim potrzeby pokarmowe roślin względem azotu stanowią 60-80 % koniecznej dawki potasu. Z punktu widzenia żywienia roślin relacje pomiędzy pierwszoplanowymi makroskładnikami w Azofosce są adekwatne. Względnie wielka zawartość azotu w nawozie powoduje, iż Azofoska jest charakterystycznym nawozem wiosennym. W Azofosce zawarte są wyjątkowo ważne, niejednokrotnie niedoceniane, drugoplanowe komponenty pokarmowe, a mianowicie magnez (MgO) i siarka (S). W ostatnich latach na nowo odkryto magnez, jako składnik, którego obecność w diecie człowieka jest nieraz niewystarczająca co ma szczególne znaczenie w uprawie warzyw i owoców. Siarka jest pierwiastkiem odpowiedzialnym w roślinie między innymi za tworzenie białek. Rośliny poprawnie odżywione siarką zawierają mniej krzywdzących dla człowieka azotanów i azotynów (istotnie ważna w uprawie warzyw i owoców) oraz wykazują mniejszą podatność na choroby i atak szkodników. Nad wyraz znaczne zapotrzebowanie na siarkę wykazują rośliny kapustne, cebula i czosnek. Nawóz ma w swym składzie pakiet sześciu mikroelementów (żelazo, mangan, miedź, cynk, bor i molibden), a to z kolei powoduje, że Azofoska z powodzeniem może być używana także w warunkach braku nawożenia obornikiem. Formy składników pokarmowych O wartości nawozu decydują nie tylko relacje pomiędzy składnikami pokarmowymi, lecz także formy w jakich znajdują się poszczególne pierwiastki. Najważniejszym kryterium jest rozpuszczalność w roztworze glebowym, która decyduje o możliwości pobranie danego składnika przez roślinę. Pokaźna jest na dodatek podatność danego związku na uwstecznianie, czyli przechodzenie w formy nieprzyswajalne dla roślin. W Azofosce wszystkie elementy pokarmowe występują w związkachdostępnych już w niedługim okresie po zastosowaniu. Nawóz mieści azot (podstawowy komponent decydujący o wzroście) w dwóch formach, a mianowicie wolnodziałającej (wiązanej w glebie) i szybkodziałającej (słabiej wiązanej w glebie). Taka formulacja nawozu decyduje o uniwersalności Azofoski i możliwości wykorzystywania przedsiewnego (przedwegetacyjnego), a także pogłównego (po siewie albo sadzeniu roślin). Nawożenie przedwegetacyjne wymaga wymieszania nawozu z glebą. Zabieg taki należy wykonać z dwóch powodów. Po pierwsze żeby uniknąć lotnych strat azotu (wolnodziałająca forma), a po drugie po to, aby równomiernie rozmieścić komponenty pokarmowe w strefie wzrostu systemu korzeniowego rośliny. Pierwiastkiem, który wykazuje nad wyraz słabe zdolności do przemieszczania się w głąb gleby jest fosfor. Pozostawiony na powierzchni gleby słabo przemieszcza się do jej głębszych warstw. W nawożeniu komponent ten powoduje obfite problemy, gdyż związki fosforu prosto ulegają w glebie uwstecznianiu (przechodzą w związki trudno przystępne dla roślin), co powoduje,zastosowanie fosforu poprzez rośliny może być nieduże. W Azofosce fosfor występuje w formie związku o obfitej rozpuszczalności, zaliczanego do szybkodziałających idostępnych dla roślin nośników fosforu. W dodatku jon amonowy (wolnodziałająca postać azotu) zawarty w nawozie rozszerza dostępność dla roślin trudno rozpuszczalnych związków fosforu obecnych w glebie. Znana jest wrażliwość niektórych gatunków na obecność chloru w strefie korzenienia się rośliny. Do wyjątkowo wrażliwych zalicza się rośliny psiankowate (pomidor, papryka, ziemniak), większość krzewów i drzew owocowych, a także cebulę. Wbrew temu co się powszechnie sądzi, problem szkodliwość chloru wynika nie tyle z depresji plonu,jednoczy się z pogorszeniem jakości zbiorów, zwłaszcza zdolności do przechowywania. Pod tym względem Azofoska jest nawozem kompletnie bezpiecznym, ponieważ nie mieści w swym składzie chlorków, a jedynymi źródłami potasu i magnezu są formy siarczanowe. Występowanie w nawozie siarczanów ma jeszcze jedną ważną zaletę. Z Azofoską dostarczamy roślinom siarkę, której niedobory są coraz częściej obserwowane w dodatku w ogrodach. Warto uwydatnić, że rośliny pobierają siarkę w takiej formie jaka obecna jest w Azofosce. Źródłem mikroelementów w nawozie są tzw. Sole technologiczne, czyli związki prosto przyswajalne dla roślin. Azofoska NAWÓZ WE Nawóz NPK (MgO + SO3) 13,6 – 6,4 – 19,1 (4,5 + 23,0) z borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem, cynkiem. Skład nawozu: 13,6% (N) azot całkowity; 5,5% (N) azot azotanowy; 8,1% (N) azot amonowy; 6,4% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 4,2% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 19,1% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 4,5% (MgO) tlenek magnezu całkowity; 23,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity; 0,045% (B) bor całkowity; 0,18% (Cu) miedź całkowita; 0,17% (Fe) żelazo całkowite; 0,27% (Mn) mangan całkowity; 0,04% (Mo) molibden całkowity; 0,045% (Zn) cynk całkowity. Zawartość chlorków (Cl) nie więcej aniżeli 0,4%.
  • Producent Florovit
Saletra wapniowo magnezowa 17% 1L 6,50 zł ZOBACZ Saletra wapniowo magnezowa 17% Wysokiej jakości nawóz azotowo-wapniowy do doglebowego i dolistnego nawożenia upraw ogrodniczych i rolniczych. przeznaczony także do sporządzania roztworów odżywczych w nawożeniu kropelkowym, hydroponice i uprawach na wełnie mineralnej. stanowczo zalecany: w profilaktyce chorób fizjologicznych wywołanych deficytem wapnia, na glebach o odczynie kwaśnym oraz w sadach i jagodnikach. SKŁAD NAWOZU [w % wagowych] używanIE ZASADY SPORZĄDZANIA CIECZY UŻYTKOWEJ: Bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 obętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno: mocznik, Saletrę Wapniową 17%, środek ochrony roślin rozcieńczony wodą wg instrukcji (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania), zwilżacz. Dopełnić wodą do przewidzianej obętości i przystąpić do oprysku. SALETRA WAPNIOWA 17% miesza się z roztworami nawozów dolistnych: EKOLIST kanon, EKOLIST MAKRO 35+Mg, EKOLIST MONO Mangan, EKOLIST MONO Mied?, EKOLIST MONO Cynk, EKOLIST MIKRO U, Z, RB, Zm, K. Mieszaninę należy zużyć bezpośrednio po sporządzeniu. UWAGA: Należy unikać mieszania nawozu z nawozami zawierającymi fosfor! fungichem.pl dokłada wszelkich starańzdjęcia, opisy i właściwości były kompletne. Źródłem danych są dane katalogowe towarów. Nie możemy jednak zagwarantować,informacje nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości albo chęci uzyskania dodatkowych danych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • Producent Ekoplon
Bormax 5L, 156465444 52 zł ZOBACZ Opis: Płynny, prosto przyswajalny nawóz dolistny dla roślin borolubnych, zawierający ekologiczną formę boru – boroetanoloaminę. dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l Opis: BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający organiczną formę boru – boroetanoloaminę. BORMAX znacząco ulepsza żywotność pyłku pozytywnie wpływając na cykl zapylenia i owocowania roślin. Szybko i skutecznie eliminuje skutki niedoborów boru. Potrzebny w uprawach roślin borolubnych. BORMAX korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu. sprawnE DOSTARCZENIE BORU – prawidłowY ROZWÓJ PĄKÓW, KWIATÓW,ZAPYLENIE I ZAPŁODNIENIE i PLONOWANIEWZROST odpornOŚCI NA CHŁODY I CHOROBY FIZJOLOGICZNEJZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH PLONÓW BORMAX stosować w postaci roztworu wodnego nalistnie: pojedynczo lub łącznie z innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelką mieszania INTERMAG i/albo programami dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin). Można dodać stosowny, zarejestrowany i przetestowany środek ochrony roślin w dawce zalecanej poprzez producenta. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zbiornik opryskiwacza napełnić w ½–⅔ wodą. Przy włączonym mieszadle wlać do rozwadniacza zalecaną liczba nawozu BORMAX. Zbiornik uzupełnić wodą do żądanej objętości. Wykonując roztwór kilku agrochemikaliów zachować kolejność rozpuszczania: siarczan magnezu, mocznik, BORMAX, inny nawóz dolistny, środek ochrony roślin. Nawóz stosować w terminach i dawkach uwzględniających zapotrzebowanie różnych gatunków roślin na bor w określonych fazach rozwoju. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Można je modyfikować optymalnie do jednostkowych warunków uprawowych. Liczba cieczy przypasować do techniki oprysku. Unikać zabiegów w trakcie pokaźnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Instrukcja stosowania:
  • Producent Intermag
Nawóz płynny uniwersalny kanister 22kg Florovit 79 zł ZOBACZ Florovit nawóz Uniwersalny 20 L Florovit nawóz uniwersalny Wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, skoncentrowany nawóz ogrodniczy przeznaczony do dolistnego i doglebowego nawożenia roślin w ogrodnictwie, w uprawach polowych, w ogródkach działkowych, a także w uprawie roślin dekoracyjnych w gruncie i doniczkach. Nawożenie dolistne, jak wykazały długoletnie badania nad poza korzeniowym zasilaniem roślin, jest najszybszą i ekonomicznie uzasadnioną formą nawożenia. Florovit płynny jest skoncentrowanym nawozem ogrodniczym, który poza nawożeniem w dodatku szczególnie cenne własności błonkotwórcze. Dzięki tym właściwościom Florovit płynny jest zalecany jako środek sprawiający, iż rośliny lepiej znoszą okresy suszy, niedostatku wody albo okresy krytyczne (np. Zahamowanie wzrostu) oraz są bardziej niepodatne na infekcje i najróżniejszego typu stresy. Florovit można stosować do zasilania roślin dekoracyjnych, warzyw w gruncie i pod osłonami, w sadownictwie i rolnictwie. Rośliny dokarmiane Florovitem płynnym szybciej rosną, wcześniej i okazalej kwitną, a także wcześniej zaczynają owocować, dając plony obszerniejsze o około 10 %. Florovit płynny można stosować jako środek przyspieszający regenerację roślin uszkodzonych przez mróz (wyjątkowo drzew owocowych) opryskując liście, gałęzie i pnie do całkowitego zwilżenia. Sposób stosowania: Nawóz stosuje się w roztworach od 1:100 do 1:400. Florovit płynny jest nietoksyczny dla ludzi, zwierząt i owadów. Może być używany łącznie ze środkami ochrony roślin. Więcej informacji w ulotce. Florovit jest zalecany szczególnie: - jako środek wzmacniający rośliny w okresie suszy i niedostatku wody albo w okresach krytycznych np. Zahamowanie wzrostu itp. - w przypadku niedoboru w glebie niezidentyfikowanego składnika pokarmowego, - jako środek poprawiający stan odżywienia roślin w warunkach niesprzyjających pobieraniu komponentów pokarmowych przez korzenie, - jako środek przyśpieszający regenerację roślin uszkodzonych poprzez mróz (istotnie drzew owocowych) opryskując liście, gałęzie i pnie do całkowitego zwilżenia, - do nawożenia rozsad przed ich wysadzeniem na miejsce stałe; rozsady nawożone Florovitem lepiej się przyjmują.
  • Producent GRUPA INCO S.A.
Sumi agro Wapno węglanowe granulowane sumin 10 kg 25 zł ZOBACZ Wapno Węglanowe Granulowane Sumin 10 kg Nawóz SUMIN WAPNO WĘGLANOWE GRANULOWANE wytwarzany jest w technologii ekologicznej, tzn. Z naturalnych kopalin, bez obróbki chemicznej. znamionuje się 100% reaktywnością, co oznacza, iż bezpośrednio po trafieniu do gleby wchodzi w reakcję z roztworem glebowym. Nawóz można stosować na wszelkich rodzajach gleb wymagających wapnowania. SUMIN WAPNO WĘGLANOWE GRANULOWANE podnosi odczyn gleby, co przekłada się na wzrost sprawności pobierania przez rośliny składników pokarmowych, sprawnie hamuje toksyczne działanie glinu występującego naturalnie w glebie. Zezwala na to rozwój pożądanej mikroflory, co wpływa na przebieg procesu mineralizacji materii ekologicznej w glebie i równocześnie ogranicza rozwój chorobotwórczych grzybów. SUMIN WAPNO WĘGLANOWE GRANULOWANE wszechstronnie wpływa na rozwój roślin. Sposób nawożenia: Dla zachowania prawidłowości cyklu odkwaszenia granulat powinien zostać równomiernie rozsypany na nawożonym obszarze. Pod wpływem wilgoci następuje rozpad granulek nawozu, który wraz z wodami opadowymi równomiernie odkwasza cały profil glebowy. trafnym terminem wykorzystywania jest okres po zbiorach warzyw i owoców: późne lato, do późnej jesieni oraz okres wiosenny. Zalecane jest w dodatku stosowanie wapna pogłównie, w okresie wegetacji roślin. Produkt może być wykorzystywany całorocznie na trawnikach. Dawkowanie: w uprawie wrzosów nie stosować wapnowania przy PH powyżej 5,5, słuszne PH to 4,5-5,5 nie wapnować borówki i innych roślin wymagających gleby o PH 4,5-5,0, gdy PH jest powyżej 5,0 miksowanie z innymi nawozami: artykuł można bez obaw mieszać z innymi nawozami granulowanymi, niedozwolone jest natomiast miksowanie z obornikiem, nawozami fosforowymi i nawozami zawierającymi amonową formę azotu. W sytuacji użycia wyżej wymienionych nawozów należy zachować odstęp czasowy (2 tygodnie dla gleb wilgotnych, co najmniej 4 tygodnie w przypadku braku opadów). Skład: 98% węglanu wapnia (cac03) 100% reaktywność Nawóz naturalny: Skutecznie podwyższa ph- aktywuje wchłanianie innych pierwiastków Stymuluje rozwój mikroflory poprawia strukturę fizyczną gleby Kod EAN: 5907102012489
  • Producent Sumi Agro
Insol 5 Rzepak 5 L Koncentrat nawozowy do rzepaku i gorczycy (5907573450711) 50 zł ZOBACZ Insol 5 Rzepak 5 L Koncentrat nawozowy do rzepaku i gorczycy NSOL 5 to nawóz opracowany specjalnie pod uprawy rzepaku. Gromadzi wszystkie konieczne mikroelementy w proporcjach dobranych do potrzeb rzepaku. Użytkowany zgodnie z zaleceniami pomaga uchronić plantacje przed wystąpieniem niedoborów mikroskładników, przez co przyczynia się do udoskonalonego zastosowania nawożenia NPK, a także wzrostu wielkości i jakości plonu. INSOL B to nawóz zawierający 10% boru (B), który spośród wszelkich mikroelementów w uprawie rzepaku ma największe znaczenie plonotwórcze, ponieważ wpływa na ulepszone kwitnienie i zawiązywanie nasion, bierze udział w procesie podmiany węglowodanów, a także syntezie kwasów nukleinowych i białek. W dodatku bor wpływa na przepuszczalność błon komórkowych, wzrost roślin i rozwój organów generatywnych. INSOL PK polecamy stosować w sytuacji: niskiej zasobności gleby w fosfor i potas,błędów w nawożeniu przedsiewnym fosforem i potasem,widocznych objawów niedoboru fosforu i potasu na roślinach,okresowego deficytu wody,dłuższych okresów chłodów, kiedy przyswajalność fosforu z gleby niezwykle spada. wyznaczone jest łączne stosowanie koncentratów INSOL z 12% roztworem mocznika i 5% roztworem siarczanu magnezu. Uwaga: nie można stosować łącznie koncentratu INSOL PK i siarczanu magnezu. Kod EAN: 5907573450711 pojemność: 5L
  • Producent Insol
Odżywki i nawozy
5 (100%) 1 vote