Napinacze paska rozrządu

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Japanparts Napinacz paska rozrządu chrysler pt cruiser 2,4 2002- 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO typu (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduChrysler PT Cruiser 2,4 16V DOHC 2002-2009cena za 1 szt!!! w roczniku 2002 - sprawdź napinacz!!!W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY stosowanE DWA warianty NAPINACZY!!!Jest to rolka NOWEGO typu napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy rodzaj napinacza (na taką jak na zdjęciu)- wymienił samą rolkę napinaczarolka napinacza jest o 2mm obszerniejsza od oryginalnej, lecz w niczym to nie przeszkadza!!!obszerniejszy rozmiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!!Rygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań i pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych części prowadzą na ogół do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak wielkie spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w konsekwencji nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie stosowanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać podmiany paska rozrządu wraz z koniecznym osprzętem wyszczególnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej zamianie paska.wyjątkowo groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba niezwłocznie polikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał produkowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe właściwości. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Japanparts Napinacz paska rozrządu chrysler pt cruiser 2,0 2002- 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO typu (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduChrysler PT Cruiser 2,0 16V DOHC 2002-2007cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących zamiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, choćby jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych komponentów prowadzą na ogół do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak szerokie spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w rezultacie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie wykorzystywanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany paska rozrządu wraz z koniecznym osprzętem wyodrębnionym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej wymianie paska.szczególnie groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba bezzwłocznie usunąć nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wytwarzany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Napinacz paska rozrządu plymouth voyager 2,4 16v marki Japanparts 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO typu (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduPlymouth Voyager / Grand Voyager 2,4 L4 16V 1996-2000cena za 1 szt!!! NIE pasuje DO ROZRZĄDU Z NAPINACZEM HYDRAULICZNYM!!!W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY wykorzystywanE DWA rodzaje NAPINACZY!!!Jest to rolka NOWEGO rodzaju napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy typ napinacza (na taką jak na zdjęciu)- wymienił samą rolkę napinaczarolka napinacza jest o 2mm obszerniejsza od oryginalnej, lecz w niczym to nie przeszkadza!!!większy rozmiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!!Rygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących zamiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych części prowadzą typowo do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak pokaźne spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w wyniku czego nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie używanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany paska rozrządu wraz z koniecznym osprzętem wyodrębnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej wymianie paska.wyjątkowo groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba momentalnie pousuwać nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wytwarzany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Japanparts Napinacz paska rozrządu chrysler sebring 2,4 16v 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO typu (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduChrysler Sebring 2,4 16V DOHC 1997-2006cena za 1 szt!!! NIE nadaje się DO ROZRZĄDU Z NAPINACZEM HYDRAULICZNYM!!!W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY użytkowanE DWA typy NAPINACZY!!!Jest to rolka NOWEGO rodzaju napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy wariant napinacza (na taką jak na zdjęciu)- wymienił samą rolkę napinaczarolka napinacza jest o 2mm obszerniejsza od oryginalnej, ale w niczym to nie przeszkadza!!!pokaźniejszy wymiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!!Rygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących zamiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą przeważnie do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak spore spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w efekcie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie wykorzystywanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany paska rozrządu wraz z potrzebnym osprzętem wyodrębnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej zamianie paska.stanowczo groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba bezzwłocznie polikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został produkowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe parametry. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Napinacz paska rozrządu plymouth breeze 2,4 16v marki Japanparts 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO typu (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduPlymouth Breeze 2,4 16V 1997-2000cena za 1 szt!!! NIE nadaje się DO ROZRZĄDU Z NAPINACZEM HYDRAULICZNYM!!!W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY używanE DWA warianty NAPINACZY!!!Jest to rolka NOWEGO typu napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy rodzaj napinacza (na taką jak na zdjęciu)- wymienił samą rolkę napinaczarolka napinacza jest o 2mm obszerniejsza od oryginalnej, lecz w niczym to nie przeszkadza!!!obszerniejszy rozmiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!!Rygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących zamiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań, a także pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą najczęściej do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak wielkie spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w konsekwencji nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie stosowanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z koniecznym osprzętem wyszczególnionym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej podmianie paska.niezwykle groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba bezzwłocznie polikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał wykonany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Japanparts Napinacz paska rozrządu chrysler cirrus 2,4 16v 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO rodzaju (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduChryslerCirrus 2,4 16V DOHC 1997-2000Stratus (kanada) 2,4 16V DOHC 1997-2000cena za 1 szt!!! NIE pasuje DO ROZRZĄDU Z NAPINACZEM HYDRAULICZNYM!!!W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY stosowanE DWA rodzaje NAPINACZY!!!Jest to rolka NOWEGO typu napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy typ napinacza (na taką jak na zdjęciu)- wymienił samą rolkę napinaczarolka napinacza jest o 2mm pokaźniejsza od oryginalnej, ale w niczym to nie przeszkadza!!!większy rozmiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!!Rygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań, a także pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych elementów prowadzą głównie do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak duże spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w sytuacji silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w efekcie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie wykorzystywanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z koniecznym osprzętem wyróznionym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej podmianie paska.niezwykle groźne (choć niejednokrotnie lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba momentalnie polikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został produkowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe parametry. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Napinacz paska rozrządu Jeep Wrangler 2,4 16V 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO rodzaju (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduJeep Wrangler 2,4 16V 2003-2006cena za 1 sztRygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących zamiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, choćby jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań i pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą w głównej mierze do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak pokaźne spu­sto­sze­nia, że na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w sytuacji sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w konsekwencji nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie wykorzystywanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z potrzebnym osprzętem wyznaczonym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej zamianie paska.szczególnie groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba niezwłocznie zlikwidować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wyprodukowany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe parametry. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Napinacz paska rozrządu Dodge Caravan 2,4 16V 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO typu (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduDodge Caravan / Grand Caravan 2,4 16V 1996-2007cena za 1 szt!!! NIE pasuje DO ROZRZĄDU Z NAPINACZEM HYDRAULICZNYM!!!W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY stosowanE DWA typy NAPINACZY!!!Jest to rolka NOWEGO typu napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy wariant napinacza (na taką jak na zdjęciu)- wymienił samą rolkę napinaczarolka napinacza jest o 2mm obszerniejsza od oryginalnej, lecz w niczym to nie przeszkadza!!!obszerniejszy wymiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!!Rygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących podmiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, choćby jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych elementów prowadzą na ogół do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak obszerne spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w rezultacie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie używanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z koniecznym osprzętem wskazanym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej zamianie paska.nad wyraz groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba niezwłocznie wyeliminować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich został wytwarzany, pod wpływem oleju tracą bowiem swe właściwości. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Napinacz paska rozrządu Dodge Stratus 2,4 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO rodzaju (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduDodge Stratus 2,4 16V 1997-2006cena za 1 szt!!! NIE pasuje DO ROZRZĄDU Z NAPINACZEM HYDRAULICZNYM!!!W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY używanE DWA warianty NAPINACZY!!!Jest to rolka NOWEGO rodzaju napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy wariant napinacza (na taką jak na zdjęciu)- wymienił samą rolkę napinaczarolka napinacza jest o 2mm pokaźniejsza od oryginalnej, ale w niczym to nie przeszkadza!!!obszerniejszy wymiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!!Rygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, choćby jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań i pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych elementów prowadzą typowo do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak znaczne spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w rezultacie nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie używanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać podmiany paska rozrządu wraz z potrzebnym osprzętem wyodrębnionym poprzez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej wymianie paska.istotnie groźne (choć nieraz lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba niezwłocznie wyeliminować nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał wytworzony, pod wpływem oleju tracą bowiem swe cechy. Pamiętajmy, iż oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Napinacz paska rozrządu dodge avenger marki Japanparts 139 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika NOWEGO rodzaju (BEZ PODSTAWY NAPINACZA ALU) do samochoduDodge Avenger 2,4 16V 1997-2000cena za 1 szt!!! NIE pasuje DO ROZRZĄDU Z NAPINACZEM HYDRAULICZNYM!!!W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY stosowanE DWA rodzaje NAPINACZY!!!Jest to rolka NOWEGO typu napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy wariant napinacza (na taką jak na zdjęciu)- wymienił samą rolkę napinaczarolka napinacza jest o 2mm większa od oryginalnej, ale w niczym to nie przeszkadza!!!obszerniejszy wymiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!!Rygorystycznie należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących wymiany osprzętu, z którym ma do czynienia pasek, nawet jeśli nie wykazuje on oznak zużycia. Chodzi o rolki prowadzące, rolkę napinacza, tłumik drgań oraz pompę wody. To ważne, bowiem awarie tych składników prowadzą najczęściej do zerwania paska.Ze­rwa­nie paska roz­rzą­du pod­czas jazdy może spo­wo­do­wać w sil­ni­ku tak duże spu­sto­sze­nia, iż na­pra­wa w wielu przy­pad­kach oka­zu­je się nie­opła­cal­na. Pasek zę­ba­ty roz­rzą­du od­po­wie­dzial­ny jest za prze­ka­zy­wa­nie na­pę­du z koła pa­so­we­go wału na­pę­do­we­go na wałki roz­rzą­du, które wpra­wia­ją w ruch po­py­cha­cze i za­wo­ry. Nie­ste­ty, w przypadku sil­ni­ków 2,4 16V DOHC praca za­wo­rów i tło­ków w wa­run­kach braku syn­chro­ni­za­cji wy­ni­ka­ją­cych z ze­rwa­nia paska roz­rzą­du pro­wa­dzi do ich zde­rze­nia. Za­zwy­czaj koń­czy się to bar­dzo dro­gim re­mon­tem.w przypadku silników o tzw. Kolizyjnej konstrukcji mechanizmu rozrządu możemy być niemal pewni,w konsekwencji nastąpi „spotkanie" tłoków z zaworami, co spowoduje konieczność przeznaczenia kilku tysięcy złotych na naprawę. Z tego właśnie powodu po zakupie używanego samochodu w pierwszej kolejności należy dokonać zamiany paska rozrządu wraz z potrzebnym osprzętem wyodrębnionym przez producenta. W tej kwestii lepiej z dużą nieufnością podchodzić do zapewnień poprzedniego właściciela o niedawnej podmianie paska.stanowczo groźne (choć często lekceważone) są dla trwałości paska wycieki oleju. W razie ich stwierdzenia trzeba bezzwłocznie usunąć nieszczelności i wymienić pasek na nowy. Materiały, z jakich pozostał stworzony, pod wpływem oleju tracą bowiem swe atrybuty. Pamiętajmy, że oczyszczenie nic nie pomoże! Bezwzględnie należy założyć nowy element, zresztą raz zdjętego paska nie wolno nigdy montować ponownie!...
 • Producent Japanparts
Febest Napinacz paska rozrządu jeep liberty 2,4 16v 2002-2002 160 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika do samochoduJeep Liberty 2,4 L4 16V 2002-2002cena za 1 szt!!! UWAGA!!!! W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY stosowanE DWA rodzaje NAPINACZY!!!Jest to rolka starego typu napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy typ napinacza- wymienił samą rolkę napinacza (na taką jak na zdjęciu)rolka napinacza jest o 2mm większa od oryginalnej, lecz w niczym to nie przeszkadzawiększy wymiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!O bezawaryjnej pracy paska rozrządu decyduje nie tylko trwałość samego paska.bardzo ważny jest stan współpracujących z nim rolek napinających oraz środowisko pracy,podmiana samego paska to zbyt mało, powinno wymienić się jeszcze rolkę napinacza oraz pompę płynu chłodzącego, która jest rolką paska.zamiana paska rozrządu praktycznie zawsze oznacza wymianę wybranych składników, które z nim współpracują:1. Rolkę napinającą (napinacz)2. Rolkę prowadzącą3. Pompę płynu chłodzącegoponieważ zniszczenie każdego z tych części skutkuje zerwaniem lub przeskoczeniem paska rozrządu może zakończyć się remontem kapitalnym silnikaInformacje o firmie INANiemieckie przedsiębiorstwo INA, założone 1946 roku zajmuje się wyrobem szerokiego zakresu składników na zapotrzebowania przemysłu oraz motoryzacji.Wyroby firmy INA cieszą się zaufaniem konsumentów indywidualnych, a także wielu europejskich producentów samochodów za sprawą jakości, innowacyjności i niezawodności, którą zawdzięczają skrupulatnemu doborowi i drobiazgowym procedurom testów....
 • Producent FEBEST
Napinacz paska rozrządu plymouth breeze 2,4 16v 1997- marki Febest 160 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika do samochoduPlymouth Breeze 2,4 L4 16V 1997-2000cena za 1 szt!!! UWAGA!!!! W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY stosowanE DWA rodzaje NAPINACZY!!!Jest to rolka starego rodzaju napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy typ napinacza- wymienił samą rolkę napinacza (na taką jak na zdjęciu)rolka napinacza jest o 2mm większa od oryginalnej, lecz w niczym to nie przeszkadzawiększy wymiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!O bezawaryjnej pracy paska rozrządu decyduje nie tylko odporność samego paska.bardzo ważny jest stan współpracujących z nim rolek napinających oraz środowisko pracy,wymiana samego paska to zbyt niedużo, powinno wymienić się jeszcze rolkę napinacza i pompę płynu chłodzącego, która jest rolką paska.wymiana paska rozrządu praktycznie za każdym razem oznacza wymianę wybranych składników, które z nim współpracują:1. Rolkę napinającą (napinacz)2. Rolkę prowadzącą3. Pompę płynu chłodzącegoponieważ zniszczenie każdego z tych części skutkuje zerwaniem lub przeskoczeniem paska rozrządu może zakończyć się remontem kapitalnym silnikaInformacje o firmie INANiemieckie przedsiębiorstwo INA, założone 1946 roku zajmuje się wyrobem szerokiego zakresu elementów na zapotrzebowania przemysłu oraz motoryzacji.Wyroby marki INA cieszą się zaufaniem klientów indywidualnych i wielu europejskich producentów samochodów za sprawą jakości, progresywności i bezusterkowości, którą zawdzięczają dokładnemu doborowi i drobiazgowym procedurom testów....
 • Producent FEBEST
Napinacz paska rozrządu dodge caravan 2,4 1997-2002 marki Febest 160 zł ZOBACZ MECHANICZNY napinacz paska rozrządu silnika do samochoduDodge Caravan / Grand Caravan 2,4 L4 16V 1997-2002cena za 1 szt!!! UWAGA!!!! W ZALEŻNOŚCI OD "ŁAPY" MOCUJĄCEJ NAPINACZ DO BLOKU SILNIKA BYŁY użytkowanE DWA warianty NAPINACZY!!!Jest to rolka starego typu napinacza, niestety przed rozebraniem nie można stwierdzić na jakie rozwiązanie zdecydował się poprzedni właściciel- wymienił napinacz z obudową na nowy typ napinacza- wymienił samą rolkę napinacza (na taką jak na zdjęciu)rolka napinacza jest o 2mm pokaźniejsza od oryginalnej, ale w niczym to nie przeszkadzawiększy wymiar rolki napinającej nie przestawia faz rozrządu!!!O bezawaryjnej pracy paska rozrządu decyduje nie tylko solidność samego paska.szczególnie ważny jest stan współpracujących z nim rolek napinających oraz środowisko pracy,podmiana samego paska to zbyt niedużo, powinno wymienić się jeszcze rolkę napinacza oraz pompę płynu chłodzącego, która jest rolką paska.podmiana paska rozrządu praktycznie zawsze oznacza wymianę wybranych składników, które z nim współpracują:1. Rolkę napinającą (napinacz)2. Rolkę prowadzącą3. Pompę płynu chłodzącegoponieważ uszkodzenie każdego z tych części skutkuje zerwaniem lub przeskoczeniem paska rozrządu może zakończyć się remontem kapitalnym silnikaInformacje o firmie INANiemieckie przedsiębiorstwo INA, założone 1946 roku zajmuje się wyrobem szerokiego zakresu komponentów na potrzeby przemysłu oraz motoryzacji.Wyroby producenta INA cieszą się zaufaniem konsumentów indywidualnych oraz wielu europejskich producentów samochodów za sprawą jakości, nowoczesności i bezusterkowości, którą zawdzięczają starannemu doborowi oraz drobiazgowym procedurom testów....
 • Producent FEBEST
Napinacz paska rozrządu Chrysler Plymouth Prowler 549 zł ZOBACZ Hydrauliczny napinacz paska rozrządu do samochoduPlymouth / Chrysler Prowler 3,5 V6 1997-2002cena za 1 szt Nie tylko rolka napinacza i pompa płynu chłodzącego,również siłownik ulega zużyciu. Po pewnym czasie mogą się pojawić wycieki oleju powstałe w wyniku skażenia uszczelnienia. Choćby najmniejszy wyciek w siłowniku może mieć niekorzystny wpływ na dalsze tłumienie drgań.Części ulegają także zużyciu roboczemu (normalne zużycie w warunkach pracy). Brak ich podmiany na czas może doprowadzić do usterki całego system i co za tym idzie remontem kapitalnym silnika.Ważnym elementem bezawaryjnej pracy jest naprężenie paska rozrządu. Naciąg musi przez cały okres wykorzystywania paska zagwarantujeć połączenie bezpoślizgowe, gdyż przeskoczenie paska sprawia zmianę czasów sterowania i prowadzić może do "uderzenia" zaworów o tłok i w konsekwencji do uszkodzenia silnika. Po dłuższej eksploatacji pasek rozrządu nieznacznie się rozciąga wskutek działania siły ciągnącej wału korbowego, przez co rozjeżdżają się czasy sterowania rozrządem w kierunku "opóźnienia". Związane jest to z opóźnieniem ruchu wałka rozrządu względem wału korbowego. Dlatego rolki napinające najnowszej generacji mają "zakres regulacji", w którym automatycznie wyrównują tego typu różnice długości. Siłownik hydrauliczny działa jak amortyzator, gdzie sprężyna dzięki tłumiącym właściwościom oleju utrzymuje pasek w ciągłym kontakcie z rolkami.. W tym przypadku siłownik hydrauliczny kontroluje siły energiczne paska, utrzymując tak iż jego stałe napięcie, kompensując zmiany długości wynikające z zwiększalności grzewczej. Siłownik hydrauliczny składa się z pokrywy (cylinder), tłoczyska, tłoku, oleju, sprężyny, zaworu jednokierunkowego oraz zawleczki zabezpieczającej.Tłoczysko może poruszać się prosto w jednym kierunku (na zewnątrz) dzięki przepływowi oleju z jednej do drugiej strony tłoka, który trafia tam przez zawór jednokierunkowy. Wysokie obciążenia intensywne paska są kontrolowane poprzez hydrauliczne tłumienie. Tłumienie to powstaje na skutek wymuszania przepływu oleju pomiędzy tłokiem a cylindrem w momencie wciskania tłoczyska do wewnątrz.MontażZawleczka zabezpieczająca powinna zostać usunięta tuż po montażu wszelkich składników:nowy pasek, pompa wody, rolka napinacza i napinacz hydrauliczny.Zainstalowany siłownik znajduje się w pozycji pionowej. Nie zachodzi, zatem ryzyko zmieszania powietrza z olejem. Montaż powinien odbywać się zgodnie z procedurami przewidzianymi przez producenta samochodu. Jeżeli zawleczka zostanie opatrznie usunięta w pozycji poziomej lub pozycji odchylonego napinacza, zaleca się w pozycji pionowej łagodnie wcisnąć tłoczysko i wówczas przystąpić do konstrukcji. Po instalacji paska należy kilkukrotnie ręcznie obrócić wałem, by przed włączeniem silnika odseparować olej i powietrze w siłowniku....
 • Producent DNJ

 

 

Napinacze paska rozrządu
5 (100%) 1 vote