Pozostałe rośliny i hodowla

Zaprawa grzybobójcza Vitavax 200 FS 1 L, 4756465112151 50 zł ZOBACZ V I T A V A X 200 FS Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu układowym i kontaktowym przeznaczony do zaprawiania ziarna zbóż, kukurydzy, nasion bobiku, łubinu, grochu, soi, fasoli, bobu, buraka ćwikłowego, cebuli, marchwi, pomidora, roślin kapustnych , a także bulw ziemniaka w zaprawiarkach przypasowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Zawartość substancji biologicznie czynnych: karboksyna (związek z grupy karboksyanilidów) - 200g tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 200g w 1 litrze środka. ZAKRES użytkowanIA, TERMINY I DAWKI Rośliny rolnicze. Zboża ozime. - pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto - pleśń śniegowa. Zalecana dawka: 300-350 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1. stosowanie łączne. - pszenica ozima - zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Zalecana dawka: Vitavax 200 FS 300 ml + Latitude 125 FS 200 ml + 100 ml wody/100 kg ziarna Uwaga: Zgorzel podstawy źdźbła jest chorobą pochodzenia glebowego występującą w warunkach wysokiego udziału zbóż w płodozmianie. Zaprawianie ziarna ogranicza obecność czernienia korzeni, a także pojawiania się przedwczesnego bielenia kłosów. Zboża ozime i jare. - pszenica ozima, pszenica jara -śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek. - pszenżyto ozime, pszenżyto jare -zgorzel siewek. - jęczmień ozimy, jęczmień jary -głownia pyląca, głownia zwarta, pasiastość liści, zgorzel siewek. - żyto -głownia źdźbłowa, zgorzel siewek. - owies -głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek. Zalecana dawka: 300-350 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1. - jęczmień jary -plamistość siatkowa liści. Zalecana dawka: 350 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 350 ml wody. Uwaga Efekt działania środka na liściach jęczmienia trwa do początku fazy strzelania w źdźbło. - kukurydza -głownia kukurydzy, zgorzel siewek. Zalecana dawka: 250 - 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1. - ziemniak - rizoktonioza Zalecana dawka: 150-200 ml/100 kg bulw z dodatkiem 800-850 ml. Wody Środek stosować do zaprawiania bulw ziemniaka bezpośrednio przed lub podczas sadzenia. - bobik -zgorzel siewek. Zalecana dawka: 300 ml/100 kg nasion. - łubin - zgorzel siewiek (fuzarioza, antraknoza) Zalecana dawka: 350 ml/100kg nasion z dodatkiem 700 ml wody - groch, soja -zgorzel siewek. Zalecana dawka: 400 ml /100 kg nasion z dodatkiem wody w proporcji 1:1. Rośliny warzywne. - fasola szparagowa -zgorzel siewek. Zalecana dawka: 4 ml/1 kg nasion. - bób, burak ćwikłowy -zgorzel siewek. Zalecana dawka: 4 ml/1 kg nasion. - cebula -zgorzel siewek. Zalecana dawka: 5 ml/1 kg nasion z dodatkiem około 10 ml wody. -głownia cebuli. Zalecana dawka: 20 ml/1 kg nasion z dodatkiem około 10 ml wody. - marchew -zgorzel siewek. Zalecana dawka: 5 ml/1 kg nasion z dodatkiem około 10 ml wody. - pomidor -zgorzel siewek. Zalecana dawka: 5 ml/1 kg nasion z dodatkiem około 10 ml wody. - rośliny kapustne -zgorzel siewek. Zalecana dawka: 5 ml/1 kg nasion z dodatkiem około 10 ml wody. UWAGI: 1. Zaprawiać tylko poprawnie oczyszczony materiał siewny i bulwy ziemniaków. 2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem, a bulw ziemniaków bezpośrednio przed albo w trakcie sadzenia. 3. Zaprawiony materiał powinien być starannie i równomiernie pokryty środkiem. 4. Zaprawione ziarno, nasiona i bulwy mogą być użyte jedynie do siewu albo sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę. 5. Nie zaprawiać ziarna i nasion o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą. 6. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i prawidłowo wietrzonym magazynie. 7. Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna i nasion do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania. OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY. technika ZAPRAWIANIA I. Zaprawianie ziarna siewnego zbóż i nasion innych roślin. Zawartość opakowania przed wykorzystaniem wymieszać mechanicznie lub wstrząsnąć. Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym albo porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, by uniknąć zasychania zaprawy. II. Zaprawianie niewielkich partii znikomych nasion. Zaprawiać w niedużych zaprawiarkach porcjowych względnie w słojach szklanych lub naczyniach z tworzyw. Nasiona warzyw zwilżyć lekko wodą używając ręcznego opryskiwacza, następnie wlać skrupulatnie odmierzoną ilość środka i po zamknięciu zaprawiarki albo słoja natychmiast mieszać ruchem kolistym przez co najmniej 5 minut. Jeżeli nasiona są zbyt suche dodać więcej wody, ponownie mieszać aż do momentu prawidłowego pokrycia nasion zaprawą. Po zaprawieniu nasiona wysuszyć w temperaturze do 30º C. III. Zaprawianie sadzeniaków. Sadzeniaki zaprawiać bezpośrednio przed sadzeniem lub podczas sadzenia: - przed sadzeniem zaprawiać bulwy używając zaprawiarek zapewniających precyzyjne pokrycie bulw na podajniku taśmowym albo rolkowym zgodnie z instrukcją obsługi zaprawiarki. - w trakcie sadzenia zaprawiać bulwy przy pomocy zaprawiarek montowanych na sadzarkach zgodnie z instrukcją obsługi. Właściwa liczba cieczy użytkowej na 1 tonę sadzeniaków wynosi 14-15 litr na każdy rozpylacz. Sadzeniaki zaprawiać w sadzarce, w koszu zasilającym lub na elementach wystających w momencie wpadania bulwy w bruzdę. SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawartość opakowania aktywnie wstrząsnąć lub wymieszać mechanicznie. Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać adekwatnyą liczba środka Vitavax 200 FS, wówczas zawiesinę powoli i starannie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając samoczynne mieszadło. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Opróżnione opakowania przepłukać niewielką ilością wody, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę skrupulatnie wymyć.
  • Producent Chematura
Zaprawa funaben plus 02 ws 900g marki Organika azot 60 zł ZOBACZ Funaben Plus 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzaniazawiesiny wodnej o działaniu układowym dedykowanym do zaprawiania w zaprawiarkach.II ZAKRES użytkowanIA I DAWKIROŚLINY ROLNICZE1. Pszenica ozima, pszenica jara.Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek.Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.2. Pszenżyto ozime, pszenżyto jare.Zgorzel siewek.Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.3. Jęczmień ozimy, jęczmień jary.Głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek.Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.4. Żyto.Głownia źdźbłowa, zgorzel siewek.Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.5. Owies.Głownia pylista, głownia zwarta.Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.UWAGI:1. Zaprawiać jedynie poprawnie oczyszczony materiał siewny.2. Zaprawiać najlepiej bezpośrednio przed siewem.3. Zaprawiony materiał powinien być starannie i równomiernie pokryty środkiem.4. Zaprawione ziarno może być użyte jedynie do siewu. Nie wolno go przeznaczać do celów konsumpcyjnych ani na paszę.5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych innązaprawą.6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i korzystnie wietrzonym magazynie.7. Jeśli zachodzi konieczność dłuższego składowania, zbadać zdolność kiełkowaniapozostałego zapasu ziarna.III OKRES KARENCJIOkres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin dedykowanych do konsumpcji.NIE DOTYCZY.IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁOkres zapobiegający zatruciu.Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,jęczmień jary, żyto, owies - NIE DOTYCZY.V SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I technologia ZAPRAWIANIAEtykieta –instrukcja używania środka Funaben Plus 02 WS – załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 zdnia 27.04.2009 rNa 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna..Zawiesinę sporządzić w o s o b n y m n a c z y n i u. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią liczba zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS n i e m i e s z a j ą c, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładniewymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.VI PRZECHOWYWANIEPrzechowywać jedynie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niżeli 0oC inie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.chronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.VII WARUNKI BEZPIECZNEGO wykorzystywanIA ŚRODKANie jeść i nie pić i nie palić tytoniu podczas użytkowania artykułu.Nie wdychać pyłu.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Nosić adekwatnyą ubranie ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary albo ochronę twarzy.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie albo etykietę. Resztki cieczy użytkowej oraz wodę wykorzystaną do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania; aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie fungichem.pl dokłada wszelkich starańfotografie, opisy i właściwości były kompletne. Źródłem informacji są dane katalogowe towarów. Nie możemy jednak zagwarantować,informacje nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych danych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • Producent Organika Azot
Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS 5g, 277DUPL-1 4,50 zł ZOBACZ Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho albo w formie zawiesiny wodnej, asygnowanym do zwalczania grzybów przenoszonych poprzez materiał siewny i zasiedlających glebę (sprawców wywołujących zgorzele siewek).Zawartość substancji aktywnej: tiuram - disiarczek tetrametylotiuramowy (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 75%choroby/uprawy: środek działa przeciwko śnieci cuchnącej i śnieci przygładzonej pszenicy ozimej, zgorzeli siewek pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i buraka cukrowego, a także zgorzeli siewek warzyw - kapusty pekińskiej, kapusty białej, pietruszki, szpinaku, pomidora, ogórka, cebuli, papryki, marchwi oraz buraka ćwikłowegostosowanie/dawki: 1. ZAPRAWIANIE NA SUCHO:A) PSZENICA OZIMAzgorzel siewekśnieć cuchnącaśnieć gładkaZalecana dawka: 200 g zaprawy/100 kg nasion.B) RZEPAK OZIMYzgorzel siewekZalecana dawka: 400 g zaprawy/100 kg nasion.C) BURAK CUKROWYzgorzel siewekZalecana dawka: 500 g zaprawy/100 kg nasion.D) WARZYWA:kapusta pekińska, kapusta biała, pietruszka, szpinak, pomidorzgorzel siewekzalecana dawka: 4g/1kg nasion- ogórekzgorzel siewekzalecana dawka: 2g/1kg nasion- cebula, paprykazgorzel siewekzalecana dawka 3g/1kg nasion- marchew, burak ćwikłowyzgorzel siewekzalecana dawka: 5g/1kg nasion2. ZAPRAWIANIE NA MOKRO:wykorzystanie zaprawy w postaci zawiesiny wodnej jest bezpieczniejsze, pozwala na bezpyłowe wykonanie zabiegu.A) PSZENICA OZIMAzgorzel siewekśnieć cuchnącaśnieć gładkaZalecana dawka: 200 g zaprawy/100 kg nasion z dodatkiem 800 ml wodyB) BURAK CUKROWYzgorzel siewekZalecana dawka: 500 g zaprawy/100 kg nasion z dodatkiem 5000 ml wody. fungichem.pl dokłada wszelkich starańfotografie, opisy i cechy były kompletne. Źródłem danych są dane katalogowe towarów. Nie możemy jednak zagwarantować,dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych danych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • Producent Organika Azot
Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS 400g, 59076601284158 19 zł ZOBACZ Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho lub w formie zawiesiny wodnej, asygnowanym do zwalczania grzybów przenoszonych poprzez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców wywołujących zgorzele siewek).Zawartość substancji energicznej: tiuram - disiarczek tetrametylotiuramowy (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 75% choroby/uprawy: środek działa przeciwko śnieci cuchnącej i śnieci gładziutkiej pszenicy ozimej, zgorzeli siewek pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i buraka cukrowego oraz zgorzeli siewek warzyw - kapusty pekińskiej, kapusty białej, pietruszki, szpinaku, pomidora, ogórka, cebuli, papryki, marchwi oraz buraka ćwikłowego wykorzystywanie/dawki: 1. ZAPRAWIANIE NA SUCHO: A) PSZENICA OZIMA zgorzel siewek śnieć cuchnąca śnieć gładka Zalecana dawka: 200 g zaprawy/100 kg nasion. B) RZEPAK OZIMY zgorzel siewek Zalecana dawka: 400 g zaprawy/100 kg nasion. C) BURAK CUKROWY zgorzel siewek Zalecana dawka: 500 g zaprawy/100 kg nasion. D) WARZYWA: kapusta pekińska, kapusta biała, pietruszka, szpinak, pomidor zgorzel siewek zalecana dawka: 4g/1kg nasion - ogórek zgorzel siewek zalecana dawka: 2g/1kg nasion - cebula, papryka zgorzel siewek zalecana dawka 3g/1kg nasion - marchew, burak ćwikłowy zgorzel siewek zalecana dawka: 5g/1kg nasion 2. ZAPRAWIANIE NA MOKRO: wykorzystanie zaprawy w postaci zawiesiny wodnej jest bezpieczniejsze, zezwala na bezpyłowe wykonanie zabiegu. A) PSZENICA OZIMA zgorzel siewek śnieć cuchnąca śnieć gładka Zalecana dawka: 200 g zaprawy/100 kg nasion z dodatkiem 800 ml wody B) BURAK CUKROWY zgorzel siewek Zalecana dawka: 500 g zaprawy/100 kg nasion z dodatkiem 5000 ml wody.
  • Producent Organika Azot
Mikrofarma, kiełkownica, easygreen automatyczna marki Easy green 990 zł ZOBACZ EasyGreen MikroFarm ™ (POLSKA) Kiełkownica do łatwej hodowli trawki pszenicznej i kiełkowania nasion. Odżywczy sok z trawy pszenicy EasyGreen Mikrofarma, automatyczna Kiełkarka. "Szkoda, że tak niedużo ludzi do tej pory wie, jak cudowny środek podarowała nam natura w postaci trawy pszenicznej" Trawa pszeniczna uprawiana w domu jest najświeższym i najbogatszym w substancje odżywcze warzywem o każdej porze roku. Upraw jest prosta, wymaga zaledwie paru podstawowych wiadomości. Regularne przyjmowanie soku z trawy pszenicznej ma nieocenione znaczenie dla zdrowia naszego ciała i ducha. O ile teraz trawa pszeniczna jest środkiem uzupełniającym i wzbogacającym codzienne pożywienie to już jutro być może będzie środkiem przetrwania, dla wszelkich tych, którzy myślą przyszłościowo o swym zdrowiu i życiu. Trawa pszeniczna to młoda pszenica. Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych dodatków zdrowotnych do żywności. Jest ona skoncentrowanym źródłem witamin, minerałów, chlorofilu i enzymów. Picie świeżego soku z trawy pszenicznej to unikatowy sposób na rozszerzenie zawartości warzyw zielono listnych w diecie. (Na tym wczesnym etapie życia rośliny trawa jest traktowana jako warzywo a nie zboże i jest bezpieczna dla osób z nietolerancją glutenu.) Około 7.5 kg trawy pszenicznej odpowiada około 175 kg dorodnych warzyw! Wyciskanie soku uwalnia składniki odżywcze w warzywach i owocach, powiększa ich stężenie i iż są lepiej przyswajalne prze komórki naszego ciała. Taca o powierzchni 16x16 trawy pszenicznej daje od 400 do 600g soku, w zależności od wysokości trawy. Tabletki i proszek są korzystnym substytutem świeżego soku z trawy pszenicznej. Ann Wigmore wprowadziła sok z trawy pszenicznej do Ameryki ponad trzydzieści lat temu. W swych książkach Wigmore twierdzi iż jest to genialne pożywienie odżywiające ciało i oczyszczające je z toksyn. Jest zwłaszcza wyraźne dla tych którzy skarżą się na bóle i choroby. Znaczna zawartość chlorofilu w trawie pszenicznej działa jak "magnes" wydobywając toksyny z organizmu. Chlorofil to wewnętrzny dezodorant który oczyszcza tkanki i ma właściwości łagodzące i kojące. Chlorofil, "krew roślin", jest niezwykle podobny do naszej krwi. Jego struktura molekularna szczególnie przypomina hem, barwnik, który łącząc się z białkiem tworzy hemoglobinę. Odżywianie zacznij od około 30g soku z trawy pszenicznej dziennie. Terapeutyczny program może zawierać nawet 60 lub 90g. Sok trawy pszenicznej ma dużo innych zastosowań. Może być wykorzystywany zewnętrznie jako: 1. Odżywka do skóry głowy dla włosów bez połysku. 2. Środek oczyszczający i ściągający dla wszystkich rodzajów skóry. 3. Lek na zablokowane zatoki (wpuść kilka kropli do każdej dziurki od nosa). 4. Środek pobudzający krążenie (wlej kilkadziesiąt gramów do kąpieli lub wcieraj w skórę) środek wspomagający gojenie skaleczeń i siniaków. Domowa Mikro-farma do całorocznej hodowli zielonych roślin EASYGREEN MIKROFARM Do prostej hodowli trawki pszenicznej i kiełkowania każdych nasion. Mikrofarma ta utrzymuje adekwatna temperaturę i wilgotność gwarantując korzystny i prędki wzrost roślin. Easy Green pozwala hodować własne rośliny takie jak trawkę pszeniczną na sok. Równocześnie mieszkańcom miast, którzy nie maja ogródków działkowych i dostępu do zdrowej zieleniny i mieszkańcom wiosek w domowych warunkach przez cały, albowiem człowiek potrzebuje zawsze dostęp do świeżego pokarmu, niezwykle późną jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy na zewnątrz nic nie rośnie. Model Easy Green Mikrofarm jest wieżowy, którego można kupić dzisiaj jeden, by spełnić zapotrzebowania i pozwala ułożyć jeden na drugim, a także więcej w razie potrzeby. EasyGreen Mikrofarm ma wymiary w calach: 24"L X 18"W X 7"H (1"=2,52cm) składa się z: generatora mgły i filtru, programatora z 96 ustawieniami, 5 znikomych albo 10 średnich kuwetek do hodowli roślin i żywnościowych,, a także zasobnik duży ( taca, kuweta ), rurki osuszania, instrukcji obsługi. Polecamy zainteresowanie produktem wyposażenia: EasyGreen ™. Poniżej więcej danych o kiełkarce nasion: Easy Green MikroFarm TM Niektóre cechy typowe systemu EasyGreen Mikrofarm. Easy Green Mikrofarma została opracowana z powodu wielkiego popytu/potrzeby na organiczną żywność. unikatowa technika EasyGreen wspomaga każdą osobę w utrzymaniu silnego systemu immunologicznego poprzez dostarczanie naturalnych witamin, minerałów i enzymów z którymi nie mogą rywalizować żadne inne artykuły spożywcze i sztuczne suplementy. podczas kiełkowania ziarna wydziela się szeroka ilość ciepła pochodzącego z przemian biochemicznych, jest zatem wymagane chłodzenie, by uniknąć ataku pleśni i gnicia. Marka EasyGreen opatentowała technikę, w której zraszanie i tlen są jednocześnie dostarczane nasionom dzięki temu dostarczają zarazem wody i tlenu. Kiełki potrzebują dużo wody i podmianę powietrza do dobrego rozwoju. Podajemy tutaj kilka powodów przemawiających na korzyść naszej nieszablonowej technologii kiełkowania: 1. Inhibitory w ziarnach są naturalnym mechanizmem obronnym nasion działający jak środek odstraszający przed bakteriami i szkodnikami. W niektórych kiełkownikach woda jest powtórnie używana do zraszania! poprzez co takie kiełki są podlewane wodą zawierającą toksyny i inhibitory, co jest zaprzeczeniem koncepcji wykorzystywania czystej wody do podlewania kiełkujących nasion. Posiadając na uwadze to, że kiełki zawierają 80% wody, używanie czystej wody ma sens. W EasyGreen woda jest usuwana przez drenaż. 2. Kiełki są wrażliwe na zmiany warunków środowiskowo - klimatycznych. Na przykład w ciepłych wilgotnych miejscach takich jak Floryda, Hawaje, Brazylia, jest praktycznie niemożliwe, by hodować nasiona metodami tradycyjnymi, a EasyGreen daje sobie z tym perfekcyjnie radę! Ku pełnemu zadowoleniu naszych klientów. 3. Ustawienie i kontrolowanie wilgotności we wnętrzu maszynki jest niezwykle pokaźne. W Easy Green zastosowano wyjątkowy - 96 stopniowy zegar kontrolujący zraszanie, pozwalający hodowcy na precyzyjne wyregulowanie urządzenia do specyficznych, lokalnych warunków środowiskowych. 4. W przeciwieństwie do Easy Green inne samoczynne kiełkowniki nie mają zastosowany zbiornik na wodę, nie mają możliwości selekcji źródła wody. Zaimplementowany zbiornik na wodę pasuje do wielu rodzajów wody równocześnie wody odmineralizowanej, destylowanej czy po odwróconej osmozie, zgodnie z waszymi specjalnymi zapotrzebowaniami. 5. Zbiornik na wodę pozwala na dodawanie minerałów do wody aby polepszyć warunki wzrostu i rozwoju, np. Pożywki z glonów morskich albo roztwór hydroponiczny. Żaden inny dotychczasowy system nie pozwalał na tego typu ułatwienia. 6. Zastosowany zbiornik zezwala na również hodowcy na dodawanie roztworów, które pomagają w dezynfekcji kiełkowania np. Nadtlenku wodoru. 7. Easy Green używa około 2,5 L wody na 24 godziny, ponieważ buduje niezwykle znikome kropelki rosy. Inne kiełkowniki o samoczynnej irygacji wymagają rur doprowadzających wodę i zużywają od 18-25 L wody dziennie. 8. Ziarna wykiełkowane w konwencjonalnych metodach takich jak:słoiki, torby, tace itp. Wymagają ręcznego płukania od 3 do 6 razy dziennie. Easy Green przepłukuje automatycznie tyle razy w dniu ile potrzeba w całkowitym procesu wzrostu. 9. Klasyczne kiełkowniki wymagają nasion uprzednio namoczonych poprzez 8-24 godziny, zanim zacznie się kiełkowanie. EasyGreen nie wymaga wstępnego moczenia nasion, gdyż wsypuje się je do suchego pojemnika, a urządzenie przejmuje samoczynną kontrolę nad zraszaniem, płukaniem, dotlenianiem i drenażem wody. 10. Automatyczne cykle zraszania i dotleniania gwarantują najszybsze zbiory. 15% do 40% szybciej od innych metod kiełkowania. 11. W odróżnieniu od innych automatycznych kiełkowników, Easy Green używa generatora nawilżającego. Żadnych pryszniców ani mgielników,które się zapychają i mogą przestać pracować. 12. Niektórzy hodowcy wolą ziemię dla niektórych upraw jak trawa pszeniczna czy słonecznik na zieleninę. Inne metody uprawy wymagają gleby albo są hydroponiczne, natomiast w EasyGreen można zastosować obydwie koncepcje! Nie ma mowy o żadnych uszkodzeniach w urządzeniu lub uprawie. 13. W Easy Green wykorzystano pojemniki i tace zrobione z tworzyw dedykowanych do opakowywania żywności z godnie ze standardami FDA (amerykański odpowiednik Urzędu d/s Leków i Żywności). W większości innych mikrofarm wykorzystywane są pojemniki ze zwykłych materiałów. Natomiast EasyGreen ma kompletny system obecnie sprzedawany w 32 krajach, który posiada całkowitą gwarancję producenta. Zabiegi uprawowe: I. Wyjęte do przechowywania podkiełkowane nasiona w innych, tradycyjnych systemach np. Tupperware wymagają przełożenia do innych pojemników przystosowanych do lodówek. Natomiast nasze pojemniki wraz z kiełkami dedykowanymi na później można bezpośrednio wstawić do lodówki. II. W niektórych rodzajach mikrofarm stosowane są pojemniki owalne. W EasyGreen zostały użyte pojemniki prostokątne i tace zezwalające na wstawienie do lodówki podkiełkowanej części nasion, tak aby zabierały jak najmniej miejsca w lodówce. III. W innych systemach do kiełkowania nie używa się tac a nasiona kiełkują w komorze bez dodatkowych wkładek (osobnych pojemników) poprzez co trzeba kiełki wyjmować i przekładać łopatką albo innym przyrządem do innych pojemników w celu wstawienia do lodówki. W systemie EasyGreen pojemniki i tace są prosto wyjmowane i wstawiane do komory kiełkowania a to znacząco upraszcza cały proces. IV. Easy Green ma samoczynny dezynfekujący cykl poprzez co prosto jest utrzymać czystość we wnętrzu urządzenia, a tylko pokaźne fabryczne systemy mają podobne funkcje. V. Według Dr. Ann Wigmore 5-cio dniowy proces uprawowy dla ziaren takich roślin jak brokuł, rzodkiew, koniczyna i podobne jest perfekcyjny. Easy Green jest jedynym dostępnym na rynku systemem w skład którego wchodzi 5 pojemników umożliwiających rotacyjną zamianę, same pokazują które kiełki w którym pojemniku są gotowe do zbioru. Nie ma zapotrzebowania pisać dat dla każdego słoika i torby. VI. Według Dr. Willam S. Peavy, autora " rewelacyjny Naturalny Ogród" kiełki potrzebują być spożyte po 5-6 dniach od rozpoczęcia kiełkowania, ponieważ później wykorzystują minerały i witaminy do własnych procesów wzrostu i rozwoju dlatego ważne jest, żeby spożywać świeże kiełki, w przybliżeniu w 5 dniu hodowli. Żadna inna mikrofarma nie może dostarczać samoczynnie wskazówki, w który z pojemników kiełki są w piątym dniu rozwoju. VII. Generator nawilżający to serce tego urządzenia, wymaga napięcia 220V o częstotliwości 60 Hz i zużywa 0,55 Amp, a to jest niezmiernie nieznaczne zużycie prądu. Modułowość – EasyGreen jest jedynym na świecie systemem zezwalającym na układanie jeden na drugim 5 albo 6 samodzielnych modułów. Można zacząć od jednego modułu i stopniowo zwiększać go w miarę własnych potrzeb. Nie ma konieczności wyrzucania poprzedniego modułu i kupowania pokaźniejszego. Jeśli myślicie poważnie o spożywaniu ekologicznego, zdrowego, czystego pokarmu, codziennie (dzień w dzień) z znikomym nakładem pracy, a maksymalnym skutkiem – oto ten jedyny kiełkownik, to właśnie EasyGreen MikroFarm. W skład zestawu wchodzi: EasyGreen Mickrofarm [L 24" x W 18" x H 7"], Generator mgły plus filtr, Programator czasowy, Rurka odpływowa, 5 wkładów średnich, 1 wkład obszerny, Instrukcja obsługi, Gwarancja 2 lata. Opcjonalnie dopełniające wkłady średnie w cenie 140 zł. Urządzenie można stosować oddzielnie urządzenie albo w zestawach piętrowo do rozbudowy. Dopełniające informacje: BHZ< CENTRAKO, Centrum Biurowe i Medyczne, tel.+48 71 3984850, fax~51, EASYGREEN"MIKROFARMA I KIEŁKARKA" Bezpośredni importer, gwarancja, serwis. namawiamy do odżywiania cennym chlorofilem z zielonych roślin przez cały rok z domowego ogrodu, automatycznej Mikrofarmy. Najnowszy projekt rozpoczęcia wzrostu praktycznie każdego materiału siewnego. EasyGreen MikroFarm ™ jest gotowy, starczy dodać wody i nasion. Będziesz mógł nabyć teraz i dopasować do Twoich potrzeb. Polecamy i proponujemy to urządzenie produkujące żywy pokarm podnoszący witalność, w najważniejszym celu, którym jest Zdrowie Organizmu Człowieka. Zamiast korzystać z martwych pokarmów (bez energii i wartości organicznej) namawiamy do wykorzystywania mikrofarmy Easy Green dzięki której pozwalamy naszemu organizmowi przyjmować jak najlepszy żywy pokarm, a nie martwy, pozbawiony energii. Daje to mnóstwo do myślenia, albowiem w przyrodzie każda komórka będąca równocześnie pokarmem żyje, a nie jest martwa. Tak wiec po co nam spożywać martwe pokarmy jeżeli chcemy żyć w pełni zdrowi i posiadać energię witalną w całym ciele i radość widoczną na twarzy. Do tego uczucie swobody i wolności, które jest szczęściem i maluje radosny uśmiech, albowiem najatrakcyjniejsza twarzą, jest twarz pełna miłości. RAW FOOD, CZYLI ŻYWY POKARM TO TEN, KTÓRY JEST NATURALNY organicznY DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. JEST najlepszYM POŻYWIENIEM I LEKARSTWEM W PRAKTYCE, ALBOWIEM NIE MA INWESTYCJI udoskonalonEJ aniżeli WE WŁASNE ZDROWIE, A MIKROFARMA NA TO POZWALA. Polecamy i Zapraszamy!
  • Producent Easy Green