Odżywki i nawozy

Wapno dolomitowe Dolomit 10 kg, 8598514777881 7 zł ZOBACZ DOLOMIT - jest nawozem uzyskiwanym z przemiału dolomitu surowego do uziarnienia 0-2 mm. Nawóz ten jest nośnikiem koniecznych dla poprawnego wzrostu roślin składników, a w szczególności magnezu i wapnia. Magnez i wapń to pierwiastki, których brak w glebie uniemożliwia sprawną produkcję roślinną. obecnie na świecie preferowane są nawozy zawierające magnez i wapń dla powiększenia plonowania upraw, a istotnie do produkcji "zdrowej żywności". użytkowane nieraz w nadmiarze skoncentrowane i fizjologicznie kwaśne nawozy nienaturalne rodzaju NPK przy skąpym i nieregularnym nawożeniu obornikiem wywołują obszerne zakwaszenie gleb, a rozwój przemysłu, motoryzacji i związane z tym kwaśne deszcze konsekwentnie rozszerzają stopień degradacji gleb. W takiej sytuacji nie wystarcza już użytkowanie typowych nawozów wapniowych,potrzebnym staje się używanie nawozów magnezowo-wapniowych, które odkwaszają glebę i równocześnie uzupełniają ją w mikroelementy. wykorzystywany dolomit na zakwaszony trawnik pomaga w walce z mchem, który konkuruje z trawą o wodę i składniki pokarmowe. Nawóz wapniowo-magnezowy wykorzystywany w trafnych dawkach spełnia jednocześnie szereg nad wyraz ważnych funkcji: - zwiększa zawartość magnezu (Mg) w glebie i roślinach, - odkwasza glebę ulepszając równocześnie jej chemiczną i fizyczną strukturę (gruzełkowanie gleby), - rozszerza przyswajalność azotu i fosforu, zatrzymuje wodę i powietrze, - poprawia parametry jakościowe roślin oddziaływując na zdrowotność artykułów roślinnych asygnowanych dla człowieka i zwierząt, - wnosi do gleby mikroelementy (bor, miedź, mangan, cynk, żelazo, molibden, chrom), które spełniają ważne funkcje w roślinie jak np.: regulowanie cyklu asymilacji, wytwarzanie garbników, enzymów i mikroorganizmów potrzebnych roślinom, - zwiększa niepodatność roślin na wymarzanie w okresie zimowym, - przeciwstawia się degradacji gleby wywołanej skażeniem metalami ciężkimi, powodowanym prędkim rozwojem przemysłu, motoryzacji i urbanizacji, - z uwagi na obfity stopień rozdrobnienia łatwo przechodzi do reakcji w glebie i jest momentalnie przyswajany przez rośliny, - ulepsza rozkład resztek słomy i obornika tworząc próchnicę. Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy jest nieskomplikowany w stosowaniu gdyż nie pyli przy rozsiewie. Skład DOLOMITU: CaO + MgO minimum - 45% W tym MgO - 15% - 19% Uziarnienie - 0 - 2 mm zastosowanie: Nawóz wapniowo-magnezowy stosować należy na wszelkich rodzajach gleb i pod wszystkie uprawy, w a szczególności na glebach lekkich i kwaśnych, i pod uprawy wymagające rozszerzonej ilości magnezu. Zalecane ilości: - gleby lekkie - 20-30 kg / 100m2 - gleby średnie - 30-40 kg / 100m2 - gleby ciężkie - 40-50 kg / 100m2 Dawki zalecane mogą nie w pełni regulować odczyn gleby na których wapnowanie jest niezbędne, dlatego w razie utrzymania się kwaśnego odczynu gleby należy po kilku miesiącach powtórzyć nawożenie. użytkowanie nawozu daje wysokie zwyżki plonów. Sposób wysiewania: - rozrzutnikiem do nawozów albo ręcznie Dłuższe przechowywanie nie wpływa na obniżenie atrybuty nawozu.
  • Producent Nata
Wapno Nordkalk AtriGran 500kg CaO 50% reaktywność 99% cena z tonę 500 zł ZOBACZ AtriGran, najnowszy towar marki Nordkalk, to progresywny i w pełni naturalny nawóz wapienny w formie granulatu. Stanowi odpowiedź na potrzeby innowacyjnego rolnictwa, które kładzie nacisk na stabilny rozwój. Termin używania: Najlepiej stosować AtriGran Nordkalk w uprawie roślin jednorocznych przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny Wapno powinno być równomiernie rozsiane po polu i dokładnie wymieszane z glebą. Realne i bezpieczne jest dodatkowo wykorzystanie interwencyjne - pogłównie we wczesnych fazach fazach wegetacji. W uprawach wieloletnich i na użytkach zielonych stosujemy pogłównie, najlepiej późna jesienią. Zalecane Dawki: Wapno najlepiej stosować co 1-2 lata Wielkość dawki zależna jest aktualnego odczynu i rodzaju gleby może wahać się od 200kg do 1500kg na ha. AtriGran to efekt współpracy praktyków, inżynierów i naukowców dbających nie tylko o sprawność produkcji,w głównej mierze o środowisko. Ponieważ w Polsce ponad 70% gleb wykorzystywanych rolniczo to gleby kwaśne lub bardzo kwaśne, wapnowanie staje się bezwzględną koniecznością. AtriGran nadaje się na wszystkie warianty gleb w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie, a dzięki zawartości pierwiastka organicznego zasadniczo wydajność działania wapna. użycie nawozu granulowanego AtriGran nie tylko zapewnia bardziej wielkie plony, ale także wpływa na zachowanie potrzebnej równowagi w środowisku. Dzięki świadomemu wapnowaniu bronimy nasze rzeki, jeziora i lasy. Atrigran to artykuł wykonany z minimalistycznca pochodzącego z młodego, unikatowego w Europie złoża wapna. Porowatość surowca daje ogromną powierzchnię właściwą wapna równą 7,4 m 2 /1g ma bezpośredni wpływ na wysoką reaktywność wynoszącą powyżej 99%. rys. Zdjęcie cząstki surowca do produkcji AtriGran w zwiększeniu pod mikroskopem elektronowym 5 tys. Razy rys. Skład granulometryczny minimalistycznca. rys. Stopień zastosowania potencjału nawozowego głównych makroelementów. zastosowanie AtriGranu skutecznie broni rośliny przed toksycznym działaniem manganu, glinu i metali ciężkich. Poprawia żyzność gleby decydującą o przystępności komponentów pokarmowych, a w konsekwencji o produktywności samego nawożenia. Jego wykorzystywanie ułatwia obieg węgla, azotu i siarki, zapewniając prawidłowe zaopatrzenie roślin w te elementy. Utrzymuje na wysokim poziomie przyswajalność fosforu, potasu, magnezu i większości mikroelementów. nnowacyjny granulat wapienny wzbogacony o pierwiastek ekologiczny poprawiający produktywność działania wapnia. Pozwala to na jego inteligentne, kompleksowe działanie. Wapno optymalizuje warunki środowiska dla rozwoju mikroorganizmówWęglowodany dostarczają energię do zapoczątkowania procesów życiowych flory i fauny glebowejZwiązki biologiczne czynne indukują przebieg procesów fizjologicznych Dzięki zaimplementowaniu AtriGranu ulepsza się skuteczność pracy drobnoustrojów w kształtowaniu żyzności i zdrowotności gleby. aktywniej przebiegają procesy: mineralizacji materii naturalnejudostępniania roślinom pierwiastków odżywczychpowstawania humusu glebowegotworzenia struktury gruzełkowatej glebyograniczania rozwoju patogenówenergiczności enzymów oraz transport części pokarmowychnamnażania i rozszerzania masy mikroorganizmów liczba najważniejszych mikroorganizmów z punktu widzenia roli – bakterii w odczynie obojętnym może być choćby dziesięciokrotnie wyższa niż w nad wyraz kwaśnym. Pierwsze badania z AtriGranem pozostały przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ich celem było określenie wpływu AtriGranu na dynamikę rozwoju wybranych grup drobnoustrojów glebowych oraz zmiany cechy biochemicznych w dwóch wariantach (AtriGran + pozostawiona słoma/ AtriGran bez dodatku słomy). Badania potwierdziły jego wydajność w stosunku do kontroli. Rozszerzyła się liczba mikroorganizmów, a także ich intensywność.
Yara Mila Complex - Hydrocomplex 25 kg 12-11-18 80 zł ZOBACZ Yara Mila Complex - Hydrocomlex 25kg Nawóz NPK granulowany, do użytkowania posypowego. Miarą produktywności każdego nawozu są rezultaty jego zastosowaniaw polu, na plantacji. YaraMila™ Complex* pozwala nie tylko uzyskać bezsprzecznie wyższy plon i ulepszoną jego jakość,na dodatek zasadniczo rozszerza ekonomiczne efekty uprawy. YaraMila™ Complex to bezchlorkowy nawóz NPK z łatwo i prędko przyswajalnym azotem saletrzanym i rewelacyjnym, intensywnym fosforem. Formulacja posiada jeszcze potas, magnez i siarkę, a także mikroelementy. Wszystkie składniki są niezwykle należycie rozpuszczalne, a z łatwością i dostępne dla roślin. wyśmienita granulacja rodzaju prill i fakt, iż każda granulka ma skrupulatnie taki sam skład (12-11-18+Mg+S+Mikro), daje gwarancję równomiernego wysiewu, a także trafnego zaopatrzenia wszelkich roślin na polu w konieczne elementy pokarmowe. Efekt działania tych czynników za każdym razem potwierdza, że YaraMila™ to najkorzystniejsza inwestycja, jaką można zafundować swej uprawie. użytkowanIE: YaraMila Complex jest nawozem do przygotowania gleby przed siewem lub sadzeniem roślin oraz do stosowania pogłównego. Użytkowany w uprawach: warzyw gruntowych w polu, warzyw uprawianych pod osłonami w gruncie, wieloletnich upraw sadowniczych (ziarnkowych, pestkowych, jagodowych), jak ponadto do przygotowania podłoża dla upraw roślin dekoratywnych. Jednorazowa dawka w zależności od typu uprawy, systemu nawożenia, a także zasobności gleby: warzywa gruntowe 550 – 900 kg/ha, truskawki 200 – 300 kg/ha, sady ziarnkowe 80 – 100 kg/ha, sady pestkowe 150 – 200 kg/ha, szkółki roślin dekoratywnych 5 kg/100m², trawniki 5 – 6 kg/100m², warzywa pod osłonami 6 – 8 kg/100m² YaraMila Complex w uprawach pod osłonami jest używany pogłównie przeważnie w sytuacji braku systemów umożliwiających podawanie nawozów łącznie z podlewaniem. Przygotowanie substratów torfowych i innych podłoży ogrodniczych – 0,5–2 kg nawozu/1 m3 podłoża.Przygotowanie gleby w szklarni/tunelu – przeciętnie 5–15 kg nawozu /100 m2, rozsypać równomiernie i wymieszać z 20-cm powłoką podłoża.Nawożenie pogłówne – stosować wysiew ręczny w jednorazowych dawkach nie większych aniżeli 2–4 kg/100 m2 w zależności od zasobności gleby i wymagań roślin. Dawki powinny uwzględniać zapotrzebowania pokarmowe uprawianych roślin. Średnie orientacyjne dawki przekazane są poniżej: - warzywa gruntowe 550 – 900 kg/ha - truskawki 200 – 300 kg/ha - sady ziarnkowe 80 – 100 kg/ha - sady pestkowe 150 – 200 kg/ha - szkółki roślin ozdobnych 5 kg /100m² - trawniki 5 – 6 kg/100m² - warzywa pod osłonami 6 – 8 kg/100m²
  • Producent Yara
Intermag Plonvit b 5l 50 zł ZOBACZ Nawóz dolistny dedykowany dla wszystkich odmian buraków cukrowych i pastewnych. ZAWARTOŚĆ części [% masowe]: azot całkowity (N) 15,0 (N-NH2 15,0); tlenek magnezu (MgO) 2,0; trójtlenek siarki (SO3) 1,8; tlenek sodu (Na2O) 3,0; bor (B) 0,500; miedź (Cu) 0,200; żelazo (Fe) 0,200; mangan (Mn) 0,650; molibden (Mo) 0,005; cynk (Zn) 0,500; tytan (Ti) 0,020; Mikroelementy: Cu, Fe, Mn, Zn schelatowane poprzez EDTA. Wszystkie elementy pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie. Opis: Koncentrat mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem boru (B), manganu (Mn) i sodu (Na), na niedobory których buraki są bardzo wrażliwe. Wzbogacony w pionierską formułę CHAAT zawierającą m.in. WITAMINY i AMINOKWASY, efektywnie odżywia buraki, poprzez co pozytywnie wpływa na wzrost plonowania, rozszerza odporność roślin na czynniki stresowe i choroby, a także dobrze oddziałuje na właściwości jakościowe plonu. Plonvit BURAK - stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo albo łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego zróżnicowanych gatunków roślin). Można dodać trafny, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków w trakcie wielkiego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Przy jednoczesnym stosowaniu wszelkich dopuszczalnych elementów w zbiorniku opryskiwacza (w 1/2 do 2/3 objętości wypełnionym wodą), przy włączonym mieszadle kolejno rozpuszczać siarczan magnezu, mocznik, rozcieńczony PLONVIT BURAK (1l nawozu w 5 l wody), inne nawozy dolistne (uprzednio oddzielnie rozcieńczone/ rozpuszczone w wodzie) i pestycyd według ich instrukcji stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania. Instrukcja stosowania:
  • Producent Intermag
Compo 2w1 Orchid Start do storczyków 1x30ml Nowość 3,50 zł ZOBACZ Orchid START 2w1 odżywka do storczyków po przekwitnięciu nowoczesny produkt do pielęgnacji storczyków po kwitnieniu, zapewniający odpowiednią kondycję tych roślin w fazie spoczynkuPodwójny aplikator gromadzi odżywkę, która wzmacnia storczyki po intensywnym kwitnieniu i kondycjoner, który przygotowuje orchidee do ponownego tworzenia pąków kwiatowychSynergiczne działanie odżywki i kondycjonera wzmaga stabilny wzrost storczyków, a także przyspiesza ich regenerację w celu ponownego kwitnieniaGotowy do wykorzystania podwójny aplikator zagwarantuje łatwość użycia Sposób zastosowania: Odżywkę stosować po kwitnieniu, na każdą roślinę 1 aplikator, nie częściej niż co 1 miesiąc. 1. Odetnij zawleczkę z aplikatora. 2. Włóż końcówkę aplikatora w podłoże, tak by roztwór swobodnie wypływał. Po opróżnieniu, aplikator można zlikwidować z podłoża. Roztwór, który przedostał się do podłoża, przy odpowiednim podlewaniu działa do 4 tygodni - w tym czasie nie należy stosować dodatkowych odżywek i nawozów. Deklaracja towaru: Środek wspomagający uprawę roślin. Gotowy do użycia środek do regeneracji roślin. Skład: Wodny roztwór NPK, mikro składniki, barwniki. Stosować co 1 miesiąc jeden aplikator na każdą roślinę. Przechowywać w temp. Od +6 °C do +35 °C w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Chronić przed słońcem. Okres przydatności do użycia 5 lat. Data produkcji przekazana na aplikatorach.
  • Producent Compo
Pulrea Mocznik 25kg (NH2)2CO 40 zł ZOBACZ Mocznik PULREA® to nawóz azotowy występujący w postaci białych granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Sypki towar higroskopijny, prosto rozpuszczalny w wodzie. Zawartość azotu całkowitego (N): 46% Zawartość biuretu: nie więcej aniżeli 1,2% Skład ziarnowy: 1-4mm, min. 90% mocne strony towaru Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.Nawóz uniwersalny, też do stosowania w formie oprysku.Do wykorzystywania przedsiewnego i pogłównego.zawiera środek uniemożliwiający zbrylaniu, zapewniający sypkość nawozu.Może być mieszany z innymi nawozami stałymi. Jak stosować? Do stosowania na wszelkich glebach, z wyjątkiem gleb o nad wyraz wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych; pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki. Można stosować w formie oprysku drobnokroplistego. Jednorazowa dawka mocznika PULREA® nie powinna przekraczać 250 kg/ha, w formie roztworu do dolistnego dokarmiania: 3 - 20 kg/ha. Nawóz wymieszać z glebą.Przed wysiewem można mieszać z solą potasową albo z siarczanem amonu PULSAR®.Nie mieszać z innymi nawozami azotowymi. Jak przechowywać? Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach: 12 warstw (worki),big bagi do 500 kg - 3 warstwy,big bagi do 1000 kg – 2 warstwy. PULREA® mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach. detaly użytkowania, zabezpieczania i przechowywania towaru na opakowaniu.
  • Producent Puławy
Wapnovit 5L (5901179071127) 43 zł ZOBACZ Opis: Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l Opis: WAPNOVIT dostarcza prosto przyswajalny poprzez rośliny wapń, a także magnez i mikroelementy. Może byś stosowany pozakorzeniowo lub do fertygacji upraw w gruncie. Wyjątkowo sugerowany w okresach aktywnego rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. WAPNOVIT: SKUTECZNE ZAOPATRZENIE ROŚLIN W WAPŃproduktywnE zapobiegaNIE SKUTKOM NIEDOBORU WAPNIAPOPRAWA JAKOŚCI I właściwości PRZECHOWALNICZYCH PLONU WAPNOVIT stosować w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi nawozami albo agrochemikaliami (po uprzednim przeprowadzeniu testu sprawdzającego możliwość wykonania i użytkowania roztworu wieloskładnikowego). DOKARMIANIE DOLISTNE WAPNOVIT stosować profilaktycznie w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków roślin (uwzględniających zapotrzebowanie roślin na wapń w określonych fazach rozwoju) albo interwencyjnie, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru wapnia na roślinach. Stężenie roztworu, a także ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku. Podczas zabiegów unikać wielkiego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru wywołującego znoszenie kropel. Przygotowanie roztworu: Do zbiornika napełnionego w ½–2/3 wodą dodać WAPNOVIT przy włączonym mieszadle. W podobny sposób wprowadzać inne dopuszczone i zalecane elementy roztworu, zgodnie z ich instrukcjami użytkowania. Zbiornik uzupełnić wodą do żądanej pojemności. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Instrukcja używania: FERTYGACJAW GRUNCIE Zalecane stężenie nawozu w pożywce gotowej do użytku: 0,01–0,1% (0,1–1,0 l nawozu w 1000 l wody). W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość wapnia w wodzie użytej do sporządzania pożywki. W uprawach gruntowych stosować w okresie rozszerzonego zapotrzebowania roślin na wapń. Stosując WAPNOVIT w pożywce wraz z innymi nawozami, nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich elementów w dawkowanej pożywce.
  • Producent Intermag
Bormax 5L, 156465444 52 zł ZOBACZ Opis: Płynny, prosto przyswajalny nawóz dolistny dla roślin borolubnych, zawierający ekologiczną formę boru – boroetanoloaminę. dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l Opis: BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający organiczną formę boru – boroetanoloaminę. BORMAX znacząco ulepsza żywotność pyłku pozytywnie wpływając na cykl zapylenia i owocowania roślin. Szybko i skutecznie eliminuje skutki niedoborów boru. Potrzebny w uprawach roślin borolubnych. BORMAX korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu. sprawnE DOSTARCZENIE BORU – prawidłowY ROZWÓJ PĄKÓW, KWIATÓW,ZAPYLENIE I ZAPŁODNIENIE i PLONOWANIEWZROST odpornOŚCI NA CHŁODY I CHOROBY FIZJOLOGICZNEJZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH PLONÓW BORMAX stosować w postaci roztworu wodnego nalistnie: pojedynczo lub łącznie z innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelką mieszania INTERMAG i/albo programami dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin). Można dodać stosowny, zarejestrowany i przetestowany środek ochrony roślin w dawce zalecanej poprzez producenta. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zbiornik opryskiwacza napełnić w ½–⅔ wodą. Przy włączonym mieszadle wlać do rozwadniacza zalecaną liczba nawozu BORMAX. Zbiornik uzupełnić wodą do żądanej objętości. Wykonując roztwór kilku agrochemikaliów zachować kolejność rozpuszczania: siarczan magnezu, mocznik, BORMAX, inny nawóz dolistny, środek ochrony roślin. Nawóz stosować w terminach i dawkach uwzględniających zapotrzebowanie różnych gatunków roślin na bor w określonych fazach rozwoju. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Można je modyfikować optymalnie do jednostkowych warunków uprawowych. Liczba cieczy przypasować do techniki oprysku. Unikać zabiegów w trakcie pokaźnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Instrukcja stosowania:
  • Producent Intermag
Odżywki i nawozy